Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
245.
dicht bij het ophangpunt een stoot te geven. De daardoor ontstaande
beweging plant zich dan naar het vrije uiteinde voort en keert
van daar op de boven beschreven wijze terug.
Nog zij hier opgemerkt, dat de hier gebezigde uitdrukking:
terugkaatsing tegen een vrij uiteinde, eigenlijk als minder juist moet
worden beschouwd, daar er van terugkaatsing in de eigenlijke be-
teekenis van het woord geen sprake kan zijn.
131. Wet voor de terugkaatsing der trülingen. —
Hebben wij in het voorgaande de resultaten opgespoord van de
zamenwerking van de aankomende en de teruggekaatste golven,
zoo zullen wij nu nog de wet aanwijzen, volgens welke in 'talge-
meen de terugkaatsing van trillingen plaats heeft. Zij M (Fig. 145)
een punt, van hetwelk eene spherische golf, gedeeltelijk in doorsnede
Fig. 145.
door BAC vooigebield, uitgaat, en PQ de wand, waartegen de
terugkaatsing plaats heeft. A is dan het eerste punt, dat door de
golf ontmoet wordt; het wordt weder, volgens het beginsel van
Huijgens, het middenpunt van eene nieuwe spherische golf, die in
de middenstof zelve terugkeert met dezelfde snelheid, waarmede zij
is aangekomen. In den tijd dus, dat de beweging der zich in B
en C bevindende moleculen zich heeft voortgeplant tot dein den wand