Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
243.
een weg p + a:; de afwijking, die hetzelfde molecule ondervindt,
is dus:
a" = 2. - ) .
Maar door de terugkaatsing is er verschil in phase ten bedrage
van eene halve golilengte, zoodat wij aan a" het tegenovergestelde
teeken moeten geven. De resulteerende afwijking onder de dubbele
werking wordt dus voorgesteld door A = a' — a", waarvoor men,
na substitutie en herleiding, vindt:
X
A = 2a. ün. 2"-—. cos. 2;r

Deze formule komt, wat den vorm betreft, geheel overeen met die,
welke wij boven (126) voor de staande trillingen gevonden hebben;
wij verkrijgen dus hier ook weder eene staande golf. De grootste
waarde van de afwijking, zonder op de richting acht te geven,
heeft plaats in de punten, waarvoor sin. = + 1 wordt, dat
is, indien n een geheel getal aanduidt, wanneer x — (2» + 1)—
4
genomen wordt, of wel in alle punten, die op een oneven aantal
kwart-golllengten van den wand gelegen zijn; in al deze punten
worden dus buiken gevormd. Daarentegen zal A = O worden
X
en zullen er dus k n o o p e n ontstaan , als sin. 27t— = O is ,
hetwelk zal plaats vinden in alle punten, waarvoor x —
derhalve in alle punten, die een geheel aantal halve golflengten,
of een even getal kwart-golüengten van den wand verwijderd zijn.
130. Terugkaatsing van een golf tegen een vrij uit-
einde. — In de voorgaande bladzijden hebben wij het geval be-
schouwd, dat de trillende beweging der moleculen zich niet of weinig
voortplant in de nieuwe middenstof, zoodat er geheele of nagenoeg
geheele terugkaatsing plaats heeft, evenals wanneer een bal tegen
een vasten wand aankomt en daardoor wordt teruggekaatst. Wij