Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
2é2
der teriigkeerende golf even groot zijn als die der aankomende ; is
een gedeelte der trillende beweging in de nieuwe middenstof over-
gegaan, dan zal de amplitude der teruggekaatste trillingen genuger
zijn. Beschouwen wij een molecule, gelegen op een afstand van eene
kwart-golflengte van de grensvlakte of van den wand, dan zal het
verschil in phasè der komende en teruggekaatste golven in dit
punt juist eene geheele golflengte bedragen, namelijk twee Aderde
deelen voor het heen en weer afleggen van den weg tusschen het
punt en den wand, en eene halve golflengte uithoofde van het ver-
schil tusschen de beide golven door de terugkaatsing. Dit molecule
zal dus door de zamenwerking van die beide golven eene sterkere
beweging verkrijgen; in geval van volkomen terugkaatsing zal de
afwijking tweemaal grooter worden. Beschouwt men daarentegen
een molecule, dat op een afstand van eene halve golflengte van den
wand gelegen is, dan zal, volgens eene dergelijke redeneering,het
verschil in phase anderhalve golflengte bedragen, zoodat, indien
door de terugkaatsing de trillingen niets in intensiteit verloren
hebben, de beide bewegingen elkander vernietigen. Daar dit laatste
eveneens het geval zal zijn bij de aan de grensvlakte gelegen
moleculen, die van de teruggekaatste golf eene beweging ontvangen,
juist tegenovergesteld aan die, welke de aankomende golf hun geeft,
zoo zal men door de zamenwerking van beide golven eene golf
verkrijgen, waarvan de knoopen eene halve golflengte van de oor-
spronkelijke golf van elkander verwijderd zijn, te beginnen met
het punt, waar de scheiding der beide middenstoffen plaats heeft,
of aan den terugkaatsenden wand.
Hetzelfde blijkt eveneens, indien men de vroeger gevonden for-
mule voor de afwijking (123) op dit geval toepast. Tellen wij
den tijd t van het oogenblik af, dat een deeltje, op een afstand p
van den wand gelegen, begint te trillen, dan is de afwijking a'
voor een deeltje, dat op een afstand x van dien wand ligt en
zich dus op een afstand p—z van het eerstgenoemde bevindt.
/ t p —
a' 1= a. sin. 2Tr( -^jï----^— 1 •
Als de teruggekaatste golf in hetzelfde punt aankomt, heeft zij
bovendien een weg afgelegd en dus van het eerste oogenblik af