Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
241.
den evenwichtstoestand verwijderen, door de volgende moleculen
van de tweede middenstof sterker teruggetrokken, dan wanneer de
dichtheid daarvan dezelfde was als de eerste. De werkiog der
dichtere middenstof is dus dezelfde, alsof de moleculen, die zich
aan de grensvlakte bevinden , een stoot hadden gekregen in eene
richting, juist tegenovergesteld aan die, in welke zij zich bewogen.
Zij worden dus middenpunten eener nieuwe beweging, zooals ook
volgens het beginsel van Huijgens het geval moet zijn, maar die
beweging is juist de tegenovergestelde van die, waarin zij zich bij
hunne aankomst bij de grensvlakte bevonden; deze beweging plant
zich terugwaarts in de eerste middenstof voort, en %al met de aan-
komende trillingen interferentiën vormen. Men kan zich hiervan
eene duidelijke voorstelling maken, wanneer men in een stilstaand
water een zwaar voorwerp laat vallen, waardoor eene golfbeweging
ontstaat, die zich tot de wanden voortplant en, van daar terugkee-
rende, met de aankomende golven zeer duidelijk interferentiën vormt.
De zoo even vermelde omstandigheid bij den overgang der trillende
beweging in eene dichtere middenstof, — welk geval wij kunnen
gelijkstellen met de terugkaatsing dier beweging tegen een vast
uiteinde, — dat namelijk daarbij de beweging der moleculen bij
de teruggaande trilling aan de grensvlakte juist tegenovergesteld is
aan die bij de aankomende, leidt tot het besluit, dat die beide
bewegingen in die grenspunten juist in tegenovergestelde phasen
verkeeren. En daar dit nu steeds het geval is bij moleculen, die
eene halve golflengte van elkander verwijderd zijn, zoo kunnen wij
het beschouwen, alsof de aankomende en teruggekaatste golf in
de punten der grensvlakte juist een halven trillingstijd in phase
verschillen. Men kan dit ook waarnemen bij een koord, waarvan
het eene uiteinde vast is gemaakt en het andere door de hand heen
en weer wordt bewogen; men ziet dan een golf zich naar het vaste
uiteinde voortbewegen en onmiddellijk met verschil van eene halve
golflengte terugkomen.
Wij kunnen nu gemakkelijk nagaan, welke de uitwerking van
deze zamenwerking zijn zal in het geval, dat de grensvlakte lood-
recht staat op de richting, waarin de golf tegen haar aankomt; in
dat geval toch is de voortplantingsrichting van de beide golven
juist tegenovergesteld, even als in het vroeger (126) beschouwde
geval. Heeft er volledige terugkaatsing plaats, dan zal de amplitude
16