Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
239.
het papier, dat door het punt lï gaat, met de bolvormige opper-
vlakken, waarover zich de trillende beweging voortplant, dan zullen
Fig. 144.
deze elkander snijden en als 't ware ingesloten worden door een
enkelen cirkel ah cd.. .a, uit M als middenpunt beschreven met
een straal Ma, gelijk aan de som van MA en een der stralen
Aa, Bh,____ van de uit A, B, C, D,____ als middenpunten
beschreven gelijke cirkels. Alle moleculen nu, die zich in dien
laatsten cirkel, of beter gezegd in dien omhullenden bol bevinden,
zullen blijkbaar in dezelfde phase verkeeren, juist zooals het
geval zou zijn, als men zich gehouden had aan de eerste beschou-
wingswijze, namelijk eene enkele van M uitgaande golf. De
intensiteit der van A, B, C, D,____uitgaande golven zal, daar
zij elk slechts van één molecule uitgaan, zeer gering zijn, maar
men verlieze niet uit het oog, dat daar, waar zij elkander ontmoeten
of zamenkomen, door interferentie de intensiteit aanzienlijk zal
kunnen toenemen.
Deze wijze van voorstelling is het eerst gegeven door Chr.
Huijgens (1690) en wordt daarom naar hem gewoonlijk het be-
ginsel van Huijgens genoemd.
129. Terugkaatsing van een golf tegen een vast uit-
einde. — Bij alle voorgaande beschouwingen hebben wij aange-