Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
237.
gelijk zijn docli met tegengestelde teekens, en in de maximum-
punten of buiken gelijk, zoowel in waarde als in teeken.
127. Interferentie van trillingen in verschillende rich-
tingen. — Wij zullen nu van de verschillende gevallen, die
zich bij de interferentie van trillingen kunnen voordoen, nog dat
beschouwen, waarin deze zich wel voortplanten in dezelfde rich-
ting, maar de afwijking der moleculen in verschillende richtingen
plaats heeft. Dit geval zal zich bijv. voordoen bij een staaQe,
waarvan de doorsnede een rechthoek is en waaraan men eerst eene
trillende beweging geeft door een stoot tegen een der zijvlakken
en daarna, terwijl de door den eersten stoot ontstane trillende
beweging nog voortduurt, een tweeden stoot tegen een ander
daarmede niet evenwijdig zijvlak. Is het staaQe dan met een blin-
kend puntje voorzien, zooals bij den kaleidophoon van Wheat-
stone, die uit niets anders dan zoodanig staafje bestaat, dat met
zijn eene uiteinde op een voet bevestigd is, en aan het andere
een blinkend knopje draagt, dan ziet men dit verschillende lijnen
beschrijven. Is de doorsnede vierkant en heeft men er slechts een
stoot aan gegeven, loodrecht op een der zijvlakken, danbeschrijtt
het eene rechte lijn; was de stoot op een ander,niet met het eerste
evenwijdig zijvlak gegeven, dan zou het knopje ook eene rechte lijn
vertoonen, maar loodrecht op het eerste gericht. Hebben beide
bewegingen gelijktijdig plaats, dan zal, als er geen verschil in phase,
noch in intensiteit is, eene schuine lijn beschreven worden; is er
verschil in phase, dan ontstaan er ellipsen, welker gedaante afhangt
van de grootte van dat verschil. Is de snelheid der trillingen
verschillend, zooals het geval zal zijn, indien de doorsnede geen
vierkant maar een rechthoek is, dan ontstaan er meer zamengestelde
figuren of lijnen, waarvan de gedaante zoowel van de grootte van
dit verschil als van het verschil in phase zal afhangen.
Dezelfde lijnen kan men verkz'ijgen op de volgende wijze, welke
het eerst door Lissajous (1856) is in toepassing gebracht. Aan de
uiteinden van de beenen van een stemvork worden kleine metalen
spiegeltjes bevestigd. Valt daarop een lichtstraal, dan zal die worden
teruggekaatst; is het spiegeltje in beweging tengevolge van de tril-
ling van de stemvork, dan zal ook de teruggekaatste lichtstraal
in beweging zijn. Van het lichtgevend punt, van hetwelk de lichtstraal