Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
236.
n weder een willekeurig geheel getal aanwijst. Hieruit leidt men af:
Vergelijkt men deze formule met de waarde, voor x in de maxi-
mum-punten gevonden, dan blijkt, dat er geene afwijking zal plaats
hebben, en dus snijding van de golflijn met de richtingslijn, in
alle punten, die op een afstand van een vierde eener golflengte van
de maximum-punten zijn gelegen; of, daar de onderlinge afstand
dezer punten eene halve golflengte bedraagt, juist in het midden
tusschen elke twee der maxima.
Aan deze nieuwe trillende beweging geeft men den naam van
staande trilling; de vereeniging van moleculen voor eene ge-
heele golflengte, die de eigenschap hebben, dat zij alle te gelijk
door hun evenwichtstoestand gaan en mede te gelijk hunne grootste
afwijking bereiken, heet staande golf. Men vindt daarvan een
duidelijk voorbeeld in eene trillende snaar. De maximum-punten,
waar de afwijking de grootste is en die een halve golflengte van de
oorspronkelijk voortgaande golf van elkander verwijderd zijn, noemt
men buiken; de ontmoetingspunten met de richtingslijn, waar geen
afwijking plaats heeft, knoopen. Een buik en een knoop zijn dus
volgens het voorgaande een vierde van eene golflengte van elkander
verwijderd; de afstand tusschen twee knoopen is dus gelijk aan eene
halve golflengte. Eene trillende snaar, die aan hare beide uiteinden
knoopen, in het midden een buik vertoont, vormt dus eigenlijk slechts
eene halve staande golf; eene geheele staande golf moet bestaan uit drie
knoopen met twee daartusschen gelegen buiken; de afwijking van die
twee door een knoop van elkander gescheiden helften zijn altijd
tegenovergesteld. Wij moeten hierbij nog opmerken, dat de voort-
durende rust in de knoopen slechts het gevolg is van twee bewegin-
gen, die, dewijl zij daar altijd gelijk maar tegenovergesteld in richting
zijn, elkander vernietigen; de beide voortgaande bewegingen gaan
beide door de knoopen heen, en planten zich aan de andere zijde
voort, waar zij dan weder de moleculen in beweging brengen.
Substitueert men de boven gevonden waarden voor x in de formules
voor a' en a", dan zal men inderdaad vinden, dat voor de punten,
die wij knoopen genoemd hebben, de waarden a'en a" der afwijking