Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
234.
zeer regelmatige en elementaire trillingen. De juistheid dezer stel-
ling is door Fourier wiskundig bewezen.
126. Staande golven, — Beschouwen wij thans meer van nabij
het geval, dat twee trillende bewegingen, die in alle opzichten
overeenkomen, in tegenovergestelde richting voortgaan en
dus elkander ontmoeten, en gaan wij na, welken invloed die
dubbele, van twee tegenovergestelde gestelde kanten komende be-
weging op eenig molecule moet hebben. Indien dat molecule ge-
legen is op een afstand x van het uitgangspunt van de eerste dier
trillende bewegingen, dan zal volgens de vroeger gevonden formule
(123) de afwijking a' worden aangeduid door:
a' = a. sin. Srr
(-f-T)'
Door de tweede trillende beweging krijgt het zelfde molecule
op hetzelfde oogenblik eene afwijking a", die, als de afstand van
dat molecule tot het uitgangspunt dier beweging a:'bedraagt, wordt
uitgedrukt door:
a" = a. sin. 2" ^ --"
Is p de afstand der beide uitgangspunten, dan is blijkbaar
x H- x' = ƒ) en dus x' = p — x, zoodat de laatste formule dan
overgaat in;
a" = a. sin 27r - -
Daar de geheele afwijking A van het molecule door de gelijktijdige
werking dezer beide bewegingen gelijk moet zijn aan de som der
afwijkingen volgens elke dier bewegingen, zoo is
A = a. sin. 2t7 --^^ — '