Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
zulk eene eenvoudige symmetrische gedaante zal verkrijgen als die
waaruit zij is zamengesteld; was de verhouding tusschen de trillings-
tijden eene andere, de gedaante der lijn zou aanmerkelijk anders zijn.
Wij hebben hier ondersteld, dat bij den aanvang het molecule
zoowel in I als in II in rust was en dat de beide trillende be-
wegingen tegelijk aanvingen. Is dit niet het geval, maar is de eene
beweging bij de andere een onderdeel van eene golflengte voor,
dan zal de zamengestelde beweging weder eene andere zijn. In
het eerste geval zegt men, dat de beide trillingen in dezelfde
phase zijn; in het tweede geval, dat er verschil in phase
plaats heeft.
Een voorbeeld van de interferentie bij verschil van phase levert
de golflijn onder V van fig. 143, welke ontstaan is door de zamen-
stelling van de golflijn onder I en die onder IV, welke laatste een
tweemaal korteren trillingstijd en eene veel geringere amplitude heeft,
en bovendien bij de eerste ongeveer een vierde golflengte ten achter is.
Heeft men twee trillende bewegingen van gelijken trillingstijd en
dezelfde phase, dan zal de nieuwe uit de zamenwerking dezer beide
ontstane beweging alleen in amplitude der trillingen van de beide
eerste verschillend zijn. Zijn de beide trillende bewegingen vol-
komen gelijk, doch bedraagt het verschil in phase juist een halve
trillingstijd, dan zal in elk punt de som der twee gelijke, maar
tegenovergestelde afwijkingen nul bedragen; er heeft dus in dit
geval geen beweging plaats, en de beide trillende bewegingen, aan
welke het molecule onderworpen was, kunnen derhalve beschouwd
worden als elkander vernietigende. Het is duidelijk, dat hetzelfde
het geval zal zijn, wanneer het verschil in phase niet één halve
trillingstijd, maar in het algemeen een oneven getal halve trillings-
tijden bedraagt.
Wanneer men in aanmerking neemt, dat door zamenstelling of
interferentie van zeer regelmatige trillende bewegingen zeer on-
regelmatige golflijnen kunnen ontstaan, zooals reeds duidelijk blijkt
uit fig. 143, en daarbij overweegt, dat die onregelmatigheid nog
zal toenemen, naarmate de beweging uit een grooter aantal trillende
bewegingen is zamengesteld, dan komt men gemakkelijk tot het
besluit, dat omgekeerd elke trillende beweging, hoe onregelmatig
de golflijn ook moge zijn, die als haar beeld kan worden beschouwd,
altijd kan worden aangemerkt als de resultante van een zeker aantal