Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
231.
bepalen wij ons tot de mededeeling, dat bet quotiëntvoor de
c
dampkringsluclii 1,408 bedraagt en a = 0,003665 is. Voor de voort-
plantingssnelheid eener trillende beweging in de lucht bij eene
normale drukking van 0,76 en bij eene temperatuur van 0^ C zal
men dan vinden 332,22 meter, bij eene temperatuur van 15^ C
341,23 meter.
125. Interferentie van trillingen, — Even als een lichaam
onder den invloed A'an verschillende krachten kan verkeeren, die
elk op zich zelf er eene zekere beweging aan zouden mededeelen,
en dientengevolge eene beweging aanneemt, die als de zamengestelde
van die verschillende bewegingen kan worden beschouwd, zoo kan
het ook gebeuren, dat de moleculen van een lichaam door verschil-
lende gelijktijdig werkende uitwendige oorzaken in eene zamenge-
stelde trillende beweging geraken, die natuurlijk in een nauw
verband zal moeten staan met de trillende bewegingen, door elk
dier oorzaken afzonderlijk veroorzaakt. Van die zamenwerking
van onderscheidene trillende bewegingen, waaraan de moleculen
gelijktijdig onderworpen zijn, en waaraan men den naam van
interferentie geeft, zullen wij de voornaamste wetten en eigen-
schappen kortelijk leeren kennen. Het spreekt echter van zelf, dat
wij niet alle gevallen, die zich bij de interferentie van twee trillende
bewegingen kunnen voordoen en welker getal tot in het oneindige
kan worden uitgebreid, kunnen behandelen, maar slechts enkele
der voornaamste, die wij later zullen kunnen in toepassing brengen.
Onderstellen wij in de eerste plaats, dat wij te doen hebben met
twee golven, die zich in dezelfde richting voortplanten en welker
trillingen eveneens in dezelfde richting plaats hebben. Laten die
golven voorgesteld zijn door de golflijnen I en II van fig. 143, die
wij zoo hebben ondersteld, dat zoowel de afwijkingen als de
trillingstijden verschillend zijn; de laatste zijn zoo gekozen, dat
bij de in I afgebeelde trilling de trillingstijd anderhalfmaal
grooter is dan bij die onder II. Om nu eene voorstelling van
de zamengestelde trillende beweging te verkrijgen moet men
in elk punt der onder III afgebeelde rechte lijn een lood-
lijntje mn plaatsen, gelijk aan de som der beide loodlijntjes ah en
cd in de overeenkomstige punten in I en II, en de uiteinden dier