Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
22y
vindt men de waarde van P door middel van de proeven voor de
zamendrukbaarheid der vloeistoffen. Zoo is bijv. voor water opge-
geven (108), dat de zamendrukking 0,0000503 van het volume
bedraagt, indien de drukking gelijk is aan ééne atmosfeer. Nemen wij
nu weder eene waterzuil aan van één meter lengte en één vierk.
millimeter doorsnede, dan zal de drukking van ééne atmosfeer
op die doorsnede slechts 0,010334 kilogram bedragen. De waarde
van P wordt nu gevonden door deze waarde door den coëfficiënt
van zamendrukking te deelen; zij zou, indien van uitrekking in
plaats van zamendrukking sprake was, in kilogrammen de kracht
uitdrukken, noodig om eene vochtkolom van een meter lengte en
één vierk, millimeter doorsnede tot hare dubbele lengte uitterekken ,
en komt dus geheel met de bovengemelde beteekenis van E overeen.
Voor water vinden wij dus P = = 205,5 kilogram.
O.OOOOoUo
Daar het gewicht van gemelde vochtkolom voor water 0,001 bedraagt,
zoo is J = 0,001 kilogram, en wij vinden dus voor de voortplan-
tingssnelheid eener trillende beweging in water, uitgedrukt in meters:
Voor eene gasvormige middenstof kan men zich van dezelfde formule.
welke het eerst door Newton gegeven is, bedienen, waarin dan P
de drukking aanwijst, onder welke het gas zich bevindt, en (/het
soortelijk gewicht; daarbij is echter op te merken, dat beide tot
dezelfde eenheid moeten zijn teruggebracht. De drukking kan
worden aangewezen door eene kwikkolom (in millimeters); in dat
geval is P~HD, waarin D = 0,000013598 het gewicht van één kub.
millimeter kwikzilver voorstelt, terwijl bij eene drukking van ééne
atmosfeer H = 760 millimeter is; verder is, bij de drukking van ééne
atmosfeer en eene temperatuur van O® C, (f = 0,0012936, zoodat het
gewicht van eene zuil lucht van één meter lengte en één vierk.
millimeter doorsnede, die dus een volume van één kub. centimeter
heeft, 0,0000012936 kilogram bedraagt, üp dezelfde wijze als boven
vindt men dus voor t', in meters uitgedrukt: