Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
228
ging als de wijze van hare voortplanting beschouwd; wij moeten nu
nog de snelheid trachten aan te wijzen, waarmede die beweging
zich voortplant. Het ligt voor de hand, dat de aard en onderlinge
plaatsing der moleculen, waaruit de stof bestaat, welke die bewe-
ging voortplant, op de snelheid een grooten invloed moet uitoefenen,
en dat deze dus verschillend zal zijn, naar gelang die beweging in
verschillende vaste lichamen, vloeistoffen of gassen wordt voortge-
plant. Daar de afleiding der formules, waardoor in die onderscheidene
gevallen de voortplantingssnelheid wordt uitgedrukt, eigenlijk tot
het gebied der hoogere wiskunde behoort, moeten wij ons bepalen
tot de enkele mededeeling.
De voortplantingssnelheid v van eene trillende beweging wordt
in het algemeen uitgedrukt door de formule:
waarin g de versnelling der zwaartekracht, E de modulus van
veerkracht (104), 'dat is de kracht, die noodig zou zijn om eene
staaf, welker doorsnede de eenheid is en welker lengte een meter be-
draagt, tot de dubbele lengte uit te rekken, en iZhet gewicht van die
staaf voorstellen. Nemen wij eene koperen staaf, dan is, volgens de
opgave op bl. 185, E = 12449; het soortelijk gewicht van koper be-
draagt 8,85. De eenheid der doorsnede bedraagt 1 vierk. millimeter;
de inhoud van eene staaf van één meter lengte is dus één kub. centi-
meter; het gewicht dier staaf is derhalve 0,00885 kilogram, zoodat
wij voor de voortplantingssnelheid der trillende beweging in
koper, uitgedrukt in meters, vinden:
^ 12449 x 9,812
- ^ 0,00885 -
Voor de voortplantingssnelheid in vloeistoffen geldt dezelfde
formule; dewijl echter daarbij niet van uitrekking sprake kan
zijn, verkrijgt E hier eene andere beteekenis. In de daarvoor
gebruikelijke formule,
V = ^