Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
226.
in IV de 9 eerste; in V de 12 eerste moleculen. In dezen laatsten
stand is het Iste molecule na eene heen- en weergaande beweging
weder tot den oorspronkelijken stand teruggekeerd, terwijl het
Fig. 142. 13de op het punt is van
in beweging te gera-
^ behalve het
zijn alle mol eculen min
of meer van hunne
^^ oorspronkelijke plaats
verwijderd; wij vinden
bij de tusschen het Iste
en 13de gelegen mole-
IV^® • ••• • ••••••• culen alle mogelijke
standen, die bij eene
"V ••••• •• • ••••• longitudinale trilling
kunnen plaats vinden,
^T^ I vertegenwoordigd; de
^ afstand tusschen het
1ste en het 13de mole-
cule is dus hetgeen wij boven golflengte genoemd hebben. Wel is
waar, is hier de golfvorm niet zichtbaar, zooals bij de transversale
trillingen, maar men kan zich dien toch gemakkelijk voorstellen,
als men op de lijn AB, die even groot is als de afstand tusschen
het late en het 13de molecule en dus de golflengte voorstelt, in de ver-
schillende punten, overeenkomende met de plaatsen, waar zich de
moleculen in rust bevinden, loodlijntjes opricht, gelijk aan de
afstanden, waarop de moleculen in V zich van hare oorspronkelijke
plaats verwijderd bevinden. Verbindt men dan de uiteinden der lood-
lijntjes door eene kromme lijn ACB, dan stelt deze de golflijn voor.
Willen wij ons eene volledige voorstelling maken van den bewe-
gingstoestand van elk molecule op een bepaald tijdstip, dan moeten
wij voor dat tijdstip zijne plaats juist kunnen aanwijzen. Dit kan
geschieden door middel van de boven gegeven formule:
- SttZ
A = a. sen.-,
waarin A de afwijking na verloop van een tijd t aanwijst, als a de
halve trillingswijdte en T den trillingstijd aanduidt.