Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
224.
trillingen tot gemeenschappelijk middenpunt hebben. Daar die
oppervlakken tot elkander in reden zijn als de vierkanten der
stralen, zal die beweging zich moeten mcdedeelen aan een getal
moleculen, dat in dezelfde reden toeneemt. In dit geval zal dus,
volgens de wet van het behoud van het arbeidsvermogen, de inten-
siteit der trillende beweging afnemen in de omgekeerde reden van
de vierkanten der afstanden tot het uitgangspunt.
123. Transversale en longitudinale trillingen. — De tril-
lingen der moleculen kunnen van verschillenden aard zijn; wij
kunnen ons hier echter slechts met twee soorten bezig houden,
namelijk R wanneer de beweging der moleculen plaats heeft in
de richting, waarin de beweging wordt voortgeplant; 2®. wanneer
de beweging loodrecht op die richting plaats heeft. De eerste noemt
men longitudinale, de tweede transversale trillingen.
Van de transversale trillingen kan men zich het best een voor-
stelling maken door fig. 141; daarin stelt I de moleculen voor
Fig. 141.- in rust, II hun stand,
j alleen de 3
eerste in beweging zijn
gekomen; III wanneer
0 ' diebeweging zichreeds
UT» B •• 9 m • m tot de 6 eerste heeft
■ P ^ , • uitgestrekt; IV wan-
• ■ neer dit reeds met 9
IV * ^ • • • • moleculen het geval is,
• ^ • en V wanneer reeds
. * 12 moleculen in bewe-
^ # • ging zijn. In den laat-
• • • sten stand bevinden
* • , • * het Iflie en het
molecule zich weder op hunne oorspronkelijke plaats; het l^te ver-
keert geheel in denzelfden toestand als in I en zal de tweede
trilling aanvangen; het dat naar beneden is uitgeweken, zal
nu eene uitwijking naar boven beginnen; het 13'i»! zal uit den
toestand van rust in dien van beweging overgaan, evenals in I
bij het late het geval was. De beweging heeft zich dus over alle
moleculen tot aan het 13tie voortgeplant.