Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
220.
bij eene gespannen snaar, die men met den vinger uit haren even-
wichtstoestand heeft gebracht en daarna heeft losgelaten; de heen-
en weergaande beweging der deeltjes is daar zeer duidelijk wuar
te nemen. Men merkt ook op, dat de wegen, die zij beschrijven,
langzamerhand kleiner worden, tot dat eindelijk door den tegenstand
der lucht en de moleculaire werkingen zelve de snaar weder in
rust komt. Op gelijke wijze als bij eene snaar, kan men de trillende
beweging ook aantoonen bij eene metalen staaf of veer, die men aan
haar eene uiteinde bevestigd heeft, en welker andere uiteinde uit den
evenwichtstoestand wordt gebracht en dan eensklaps losgelaten.
121. Graphische voorstelling der trillingen; golflijn. —
Wij kunnen ons van de trillende beweging op de volgende wijze
eene juistere voorstelling maken. Wanneer aan het in trilling
Fig. 139. gebrachte lichaam, bijv.
aan de in fig. 139 afge-
beelde stemvork AB, die
wij later zullen leeren
kennen, in B eene dunne
stift, bijv. een borstel-
haar, bevestigd is, dan
zal dit in de beweging
deelen en dus op gelijke wijze heen en weer bewogen worden.
Brengt men nu in de onmiddellijke nabijheid van dit stiftje eene
cilindrische trommel PP, die om eene as MN kan draaijen en be-
kleed is met een papier, dat men door walm van eene lamp zwart
heeft gemaakt, en geeft men dan aan de trommel eene regelmatige,
draaijende beweging om hare as, dan zal het aan de in trilling
gebrachte stemvork bevestigde stiftje, op het papier het rookzwart
wegnemende, daarop eene golflijn BC teekenen.
Fig. 140. Zoodanige golflijn is
meer in het groot voor-
gesteld in flg. 140
door de kromme lijn
ABCDE;de rechte lijn
AE stelt de lijn voor,
die door het stiftje zou
beschreven zij n, indien het niet in eene trillende beweging was gebracht.