Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
HOOFDSTUK IV.
GELUID.
A. Theorie der trillingen.
120. Trillende beweging. — Alvorens de eigenschappen na
te gaan van het geluid, dat wij zullen leeren kennen als het gevolg
van de trillende beweging der lichamen, moeten wij den aard en
de wetten der trillende beweging in het algemeen eenigszins meer
van nabij beschouwen.
Wij hebben reeds vroeger, toen wij over de elasticiteit der licha-
men spraken (10), gezien, dat zij door eene of andere uitwendige
oorzaak eene kleine verandering van vorm kunnen ondergaan, die
blijft voortduren, zoolang die uitwendige kracht en de moleculaire
krachten in het lichaam evenwicht met elkander maken; is de grens
der veerkracht niet overschreden en houdt de uitwendige kracht
op te werken, dan zal het lichaam zijne vorige gedaante terug
krijgen, dat is, de moleculen zullen weder hunne vorige plaats
innemen. Zij zullen echter op die plaats aankomen met eene zekere
snelheid, die maakt, dat zij niet aanstonds tot rust komen, maarden
oorspronkelijken evenwichtstoestand voorbijstreven; weldra echter
worden zij in die beweging weder belemmerd door de krachten,
welke op hen werken; zij keeren terug en komen weder met zekere
snelheid aan in het punt, waar zij zich oorspronkelijk in evenwicht
bevonden. Het is licht in te zien, dat zij aldus eene heen- en weer-
gaande, slingerende of trillende beweging zullen verkrijgen.
Een duidelijk voorbeeld van zoodanige trillende beweging zien wij