Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
218.
metalen oppervlakte gepolijst, dan worden tevens de gassen, die er
aan kleefden, weggenomen; wordt zij dan in aanraking gebracht
met een ander minder zuiver lichaam, zooals het staafje, dan zal
van de lucht of de gassen, die aan de oppervlakte van dat lichaam
kleven, een gedeelte tot de zuivere oppervlakte overgaan. Van
daar, dat op die plaatsen, waar de aanraking heeft plaats gevonden,
ten gevolge van de daar aanklevende gassen eene veel geringere
verdichting van dampen plaats heeft. Is omgekeerd de plaat onzui-
ver, doch de stift, welke men er langs beweegt, pas gezuiverd,
dan zal men juist het omgekeerde waarnemen, hoewel in minder
sterken graad; de stift heeft dan van de aan de oppervlakte der
plaat aanklevende lucht een gedeelte weggenomen. Zijn beide
gezuiverd, dan neemt men geen beeld waar. Waidele heeft deze
verschijnselen, waarop Moser (1842) het eerst de aandacht gevestigd
heeft, nog duidelijker gemaakt, door eene zilveren plaat op gelijke
wijze aan kwilzilverdampen bloot te stellen, als de glazen plaat
aan waterdampen; de waargenomen verschijnselen waren volkomen
dezelfde. Als men tegen eene gladde oppervlakte ademt, waarop
men een uitgeknipt papier heeft gelegd, daarna de aangeslagen
vochtdeelen weder laat verdampen, dan het papier wegneemt en
op nieuw ademt, dan ziet men het figuur van het papier te voor-
schijn komen. Dit schijnt daaraan te moeten worden toegeschreven,
dat na de eerste beademing verdampende vochtdeelen de aldaar
aanklevende gassen medenemen en dus de oppervlakte geschikter
maken om op nieuw waterdamp te verdichten. Dit wordt nog
daardoor bevestigd, dat de proef op eene pas gepolijste plaat
minder goed gelukt dan op eene plaat, die längeren tijd aan de
lucht of aan een gas is blootgesteld geweest.