Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
216.
stikstof, eene van koolzuui- en eene van waterdamp, die te zamen
den eigenlijken dampkring uitmaken.
118. Moleculaire werking tusschen vloeistoffen en gas-
sen. — Wanneer gassen en vloeistoffen met elkander in aanraking
worden gebracht, dan wordt het gas geheel of gedeeltelijk door
het vocht opgenomen. Vangt men bijv. ammoniakgas in een
cilinderglas op en plaatst men dit omgekeerd op het water, dan
klimt de vloeistof terstond daarin op, daar het gas geheel door
het water geabsorbeerd wordt. Bij ammoniakgas is de werking
het sterkste; water neemt zijn TOOvoudig volume daarvan op. Van
andere gassen, zooals zuurstof of stikstof, is de absorptie veel
geringer. Lucht wordt ook door het water opgenomen; het gewone
water bevat lucht en kan slechts door langdurig koken daax'van
bevrijd worden. Plaatst men een glas met water onder de lucht-
pomp, dan ziet men uit het water luchtbellen te voorschijn komen.
Volgens waarnemingen van Bunsen neemt één volume water
bij eene temperatuur van 0° C en 76 cm. drukking 0,0183 volume
lucht, 0,0150 volume stikstof en 0,0321 volume koolzuurgas op.
Bij hoogere temperatuur is de hoeveelheid gas, die door water
wordt opgenomen, geringer; bij sterke drukking kan men het
water meer gas doen absorbeeren, dat echter ontwijkt zoodra de
drukking verminderd wordt.
Dalton heeft aangetoond, dat, wanneer verscheidene gassen zich
in tegenwoordigheid van eene zelfde vloeistof bevinden, elk wordt
geabsorbeerd alsof het alleen was.
Voor verschillende vloeistoffen is de absorptie verschillend. Alcohol
neemt bijv. meer gas op dan water, maar niet voor alle gassen
in dezelfde verhouding. Kwikzilver toont het geringste absorptie-
vermogen.
119. Moleculaire werking tusschen vaste lichamen en
gassen. — Vele vaste lichamen, vooral die welke poreus zijn,
hebben de eigenschap van gas op te nemen. Brengt men een
stukje houtskool, dat men eerst gegloeid en daarna om het uitte-
dooven onder kwikzilver gehouden heeft, in eene met gas gevulde
ruimte, zooals in fig. 138 is voorgesteld, dan wordt dit gas door
de kool opgenomen, zooals men aan het stijgen van het kwikzilver