Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
222.
du9 grooter dan die in q, en de druppel zal zich van p naar
dat is naar het wijdere gedeelte van de buis voortbewegen. Men
kan zich proefondervindelijk hiervan overtuigen.
Wanneer men eene naald, door haar tusschen de vingers te
wrijven, een weinig vettig gemaakt heeft, dan kan men haar voor-
zichtig op de oppervlakte van het water leggen zonder dat zij zinkt.
Men ziet dan duidelijk, dat de vloeistof ter zijde van de naald bol
staat; de moleculaire spanning der vochtdeeltjes is dan zoo zeer
toegenomen, dat de naald er als het ware door gedragen wordt.
Maakt men de naald met alcohol zorgvuldig schoon, dan gelukt
de proef niet, omdat zij dan aanstonds door het water nat ge-
maakt wordt.
De aantrekking, welke lichte drijvende voorwerpen zoowel van
elkander als van de wanden van het vat ondervinden, vindt eveneens
hare verklaring in de moleculaire spanning in de gebogen opper-
vlakten. Zijn A en B (Fig. 133) twee balletjes, die drijven op eene
Fig. 133.
vloeistof, waardoor zij bevochtigd
worden, dan zul, als zij zoo dicht
bij elkander komen, dat de gebogen
oppervlakten der vloeistof in el-
kander loopen, het vocht tusschen
de twee balletjes bij M hooger
staan dan daarbuiten. Evenzeer
als deze het kolommetje ophouden,
zal ook dit kolommetje de beide
balletjes tot elkander trekken. Be-
vinden de balletjes zich op eene
vloeistof, die haar niet bevochtigt,
zooals C en D (Fig. 134), dan
moet, als de afstand geringis, de
vloeistof bij N lager staan dan aan
den buitenkant, waar dus eene
aanzienlijkere drukking wordt uit-
geoefend; het gevolg daarvan is,
dat ook in dit geval de balletjes
naar elkander gedreven worden.
Neemt men echter twee balletjes van verschillende stof, zoodat het
eene door de vloeistof wordt bevochtigd, het andere niet, dan
Fiff. 135.