Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
205.
In den vorm van de oppervlakte der vloeistof is de reden te zoe-
ken, waarom de vloeistof in de nauwe buis in het eene geval hooger,
in het andere lager staat dan daarbuiten of in eene daarmede gemeen-
schap hebbende wijdere buis. Wij hebben namelijk gezien, dat aan de
oppervlakte eener vloeistof zekere moleculaire spanning wordt uitge-
oefend, welk'e de grootste is, als die oppervlakte bol is, de kleinste als
zij hol staat Zijn nu CD (Fig. 127 en 128) de buisjes, gedompeld
in eene vloeistof, welker oppervlakte ABis. In het geval van fig. 127,
waarin de vloeistof ondersteld wordt den wand te bevochtigen en dus
eene holle oppervlakte te hebben, zal een moleculeMonderworpen
zijn aan de drukking der vochtkolom Oil, vermeerderd met de
moleculaire spanning aan de holle oppervlakte bij O; het even hoog
gelegen molecule N ondervindt de drukking der vochtkolom BN,
Fig. 127. Fig. 128.
C
n
B
Tï'-

vermeerderd met de moleculaire drukking aan de platte oppervlakte
bij B; en daar het eene voorwaarde van evenwicht is, dat de even
hoog gelegen moleculen eene gelijke drukking moeten ondervinden,
zal de vochtkolom OM grooter moeten zijn dan BN, omdat de
spanning bij O geringer is dan die bij B. In het geval van fig. 128
ondervindt het molecule M' de drukking der vochtkolom M'O en
de spanning in O, het molecule N' de drukking der vochtkolom
N'B, vermeerderd met de spanning in B; en daar deze laatste
geringer is dan die aan de bolle oppervlakte O, moet de kolom
OM' kleiner zijn dan BN'.
Daar bovendien de moleculaire drukking des te geringer is naar-
mate de vloeistof holler staat, en dit laatste in eene nauwe buis
nog meer het geval zal zijn dan in eene minder nauwe, zal de vocht-