Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
197.
wanden van het glas verwijderd, dan dat deze haar zouden kunnen
aantrekken; de moleculaire krachten tusschen de deeltjes der vloeistof
kunnen dus ongehinderd hare werking uitoefenen. Men ziet dan ook
aanstonds de olie de gedaante van een volmaakten hol aannemen 1).
112. Moleculaire drukking bij vloeistoffen. — Wanneer men
wil nagaan, in hoever de verschijnselen van de bolvormige gedaante
der vloeistoffen zich laten verklaren door de moleculaire krachten,
dat moet men in de eerste plaats onderzoeken, wat er aan de
oppervlakte eener vloeistof plaats heeft en wat daar het gevolg moet
zijn van de aantrekkingskracht, welke de deeltjes bij elkander houdt.
Wij hebben vroeger, toen wij van deze kracht gesproken heb-
ben, reeds aangenomen, dat zij slechts op zeer kleine afstanden
werkt en buiten zekere grens zich in *t geheel niet meer doet
gevoelen. Daar zij bovendien in alle richtingen op gelijke wijze
werkzaam moet zijn, kan men aannemen, dat de werking van een
molecule op de andere zich alleen uit op die, welke gelegen
zijn binnen eene bolvormige ruimte, waarvan het molecule zelf
het middenpunt uitmaakt en welker straal de grens van merkbare
aantrekking is; die bolvormige ruimte noemt men gewoonlijk de
aantrekkings-sfeer.
Gaan wij nu na, welke de werking van deze aantrekkingskracht
moet zijn, als de moleculen zich aan of dicht bij de oppervlakte eener
vloeistof bevinden. Zij AB (Fig. 120) de oppervlakte eener vloei-
Fig. 120.
1) Men zorge bij deze proef, dat de beide vloeistoffen gelijken warmte
graad hebben, alvorens men de olie in het mengsel van alcohol en water
brengt, Ts dit niet het geval, dan zal, als de olie warmer wordt door de
aanraking met het mengsel, de bol zich uitzetten en dos soortelijk lichter
worden, tot aan de oppervlakte rijzen, en daar de bolvormige gedaante verliezen.