Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
193.
Fig. 115.
a
f
tn

b
Fig. 116.
Fig 117.
zuil (Fig. 119). In
dit stelsel behoo-
ren de kristallen
van suiker, ijzervi-
triool, zwavelzure
soda enz.
Het 6de stelsel ein-
delijk is het één-
en éénledige of
tri klinische
stelsel, dat drie as-
sen heeft, alle van
ongelijke grootte
en geen rechte hoe-
ken met elkander
makende. In dit
stelsel, waarin on-
der andere de kris-
tallen van koper-
vitriool behooren,
komen de minst regelmatige en symmetrische kristallen voor.
Fig. 119.
B. Vloeistoffen.
108. Veerkracht en zamendrukbaarheid van vloeistof-
fen. — De vloeistoffen zijn evenzeer veerkrachtig als de vaste
lichamen, dat is, wanneer door zamendrukking de moleculen dichter
tot elkander zijn gebracht en de uitwendige oorzaak daarna ophoudt,
nemen de deeltjes hunnen oorspronkelijken stand weder in en de
vloeistof keert tot haar eerste volume terug. Men moet evenwel
de veerkracht bij vloeistoffen in zoover onderscheiden van die bij
vaste lichamen, dat bij eerstgenoemde het terugkeeren tot den
vroegeren toestand alleen betrekking heeft op het volume, doch
bij de vaste lichamen op vorm en volume beide.
De vermindering van volume, die eene vloeistof door zamendruk-
king kan ondergaan, is zoo gering, dat men het er lang voor ge-
houden heeft, dat geen vloeistof zamendrukbaar was; men noemde
haar daarom veelal onzamendrukbare vloeistoffen, om haar te
13