Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
HOOFDSTUK IIL
MOLECULAIRE WERKINGEN
A. Vaste L I C H A 3i E N.
102. Aard der moleculaire krachten. — Toen boven (11)
van de drie aggregaats-toestanden der Hchamen is gesproken, zijn
deze toegeschreven aan eene andere rangschikking der moleculen
nevens elkander. De oorzaak der verschillende eigenschappen,
welke de lichamen in den vasten, vloeibaren en gasvoi'migen
toestand vertoonen, moet worden toegeschreven aan aantrekkende
krachten, welke tusschen de moleculen werkzaam zijn, en, zooals
wij bij de behandeling der warmteleer zullen zien, aan den
bewegingstoestand, waarin zij zich bevinden.
103. Cohaesie. — De kracht, waarmede de deeltjes van een
vast lichaam aan elkander kleven, noemt men doorgaans cohaesie
of kracht van zamenhang.
Dat de cohaesie bij verschillende lichamen zeer onderscheiden is,
behoeft nauwelijks herinnerd te Avorden. Vergelijkt men bijv. een
stuk ijzer, een stuk lood en een stuk was met elkander, dan is
blijkbaar de cohaesie in het eerste verreweg dc aanzienlijkste, in het
laatste daarentegen slechts gering. Lichamen, die grooten weer-
stand bieden aan zamendrukkende of uitrekkende krachten, of die
men moeilijk met andere lichamen kan bekrassen, noemt men
hard. Het hardste van alle is de diamant; daarom kan men met
den scherpen kant van een diamant krassen in alle andere lichamen
maken. De hardheid kan door sommige bewerkingen gewijzigd