Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
178.
Faratlay heeft eene noch eenvoudiger wijze aangegeven om deze
proef te doen. Men houdt de hand horizontaal uitgestrekt en de vingers
aaneengesloten, zoodat tusschen deze zich slechts eene nauwe spleet
bevindt; houdt men dan den mond tegen de nauwe opening tusschen
den middelsten en den wijsvinger en blaast men met kracltt daardoor,
dan zal een stuk papier, dat men onder de hand houdt, er tegen
aan blijven hangen zoolang men blaast, doch er afvallen zoodra
men met blazen ophoudt.
98. Reactie van uitstroomende gassen. — Wij hebben
gezien (55), dat wanneer eene vloeistof door een zijwand uit een
vat stroomt, door de drukking tegen den tegenovergestelden wand
beweging wordt veroorzaakt; bij gassen heeft hetzelfde plaats. Men
heeft in den in fig. 47 afgebeelden toestel van boven slechts lucht
te blazen; tei'stond zal hij in beweging geraken. De stoot bij
vuurwapenen is ook slechts het gevolg van de sterke drukking van
de met geweld uitstroomeude gassen, welke bij de ontbranding van
het buskruit ontstaan.
Fig. 101.
100. Gashouders. —
Toestellen, welke dienen
om gas te bewaren en naai'
andere plaatsen, waar men
hetnoodig heeft,door mid-
del van buisgeleidingen
heen te voeren, noemt men
gashouders. Fig. 101
stelt er een voor, zoo als
men die voor natuurkun-
dige jtroeven gebruikt. A
is een blikken vat, dat
van onderen meteeneope-
iiing d voorzien is, die
door een kurk kan ge-
sloten worden. Er bevin-
den zich kranen bij e en
in de buizen a en die
het vat A met het boven-