Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
171.
dat van alle kanten door lucht omringd is, zal dus evenzeer eene
drukking op zijne oppervlakte ondervinden, als wanneer het in
eene vloeistof gedompeld is. De geringe dichtheid der lucht maakt
het gewichtsverlies minder merkbaar; men kan het echter zeer
duidelijk aantoonen door den in fig. 99 afgebeelden toestel, welke
bestaat uit twee bollen, die aan de uiteinden van eene zeer licht
bewegelijke balans zijn opgehangen. De kleine bol is massief, de
groote hol; hun gewicht is zoodanig, dat zij, in lucht gewogen,
even zwaar zijn en de evenaar dus een horizontalen stand aanneemt.
Fig. 99. Wordt deze toestel onder de
klok van de luchtpomp geplaatst
en de lucht uitgepompt, dan
ziet men weldra den grooten
bol naar beneden gaan. De
oorzaak is duidelijk. Bij de
weging in de lucht was het
eigenlijk niet het gewicht van
de beide bollen, dat gelijk was,
maar het gewicht van eiken
bol, verminderd met het ge-
wicht van een even groot volume
lucht. Het gewichtsverlies voor
den grooten bol was dus aan-
zienlijker, en hij moet dus bij
de weging in het luchtledige
of in verdunde lucht zwaarder zijn dan de kleine bol.
Bij uiterst nauwkeurige wegingen moet men derhalve voor de
verplaatsing der lucht eene correctie aanbrengen, wanneer de licha-
men, welker gewicht men onderling vergelijken wil, veel in volume
verschillen.
96. Luchtballon. — Het gewichtsverlies van een lichaam in
de lucht is, even als bij vloeistoffen, eigenlijk de verticaal naar
boven werkende resultante van de drukkingen der lucht op zijne
oppervlakte. Is deze kracht geringer dan het gewicht van het
lichaam, dan zal het vallen; zijn beide even groot, dan zweeft het;
is de opwaartsche drukking grooter, dan stijgt het lichaam. Het
is deze eigenschap, waarop de beweging der luchtballons rust.