Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
170.
daarin blijft. Ook oefent de warmtegraad een aanzienlijken invloed
uit, daar de gassen zich bij verhooging van temperatuur uitzetten
en dus eene geringere dichtheid hebben. Wij kunnen echter hier-
omtrent in geen bijzonderheden treden, alvorens de leer der warmte
behandeld te hebben, en bepalen ons derhalve thans tot de mede-
deeling, dat men gewoon is de dichtheden te bepalen bij eene
temperatuur van 0° C en eene drukking van 70 cm. kwikzilver.
In de volgende tabel is het soortelijk gewicht van eenige gas-
soorten opgegeven, alsmede het gewicht van één liter bij 0° C en
eene drukking van 76 cm. De onderzoekingon van Regnault (1847)
zijn met groote nauwkeurigheid geschied en verdienen het meeste
vertrouwen.
Namen der gassen. Dichtheid. Gewicht in grammen van 1 liter bij 0° C en 76cm. i Waarnemers.
Lucht............ 1 1,293607 Regnault.
1,10563 1,430320 id.
Stik^tofgas......... 0,97137 1,256632 id.
Waterstofgas....... 0,06926 0,089600 id.
Koolzuurgas........ 1,52901 1,978034 id.
Ammoniakgas...... 0,5967 0,77193 Biot en Arago.
Licht kool waterstofgas. 0,5596 0,72394 Thomson.
Zwaar koolwaterstofgas. 0,9816 1,26937 id.
Kooloxydgas....... 0,9596 1,23791 Cruikshanks.
Zwavelwaterstofgas. . . 1,1913 1,54102 Gay-Lussac.
Chloorwaterstofgas . . . 1,2474 1,61372 Biot en Arago.
Zwaveligzuurgas..... 2,2340 2,89006 Thénard.
Chloorgas......... 2,4700 3,19537 id.
95. g-ewichtsverlies van lichamen in de lucht. — De
wet van Archimedes (58), volgens welke een lichaam in eene vloeistof
evenveel aan gewicht verliest, als de verplaatste vochtmassa weegt,
geldt ook bij de weging in de lucht. De drukking der luchtdeeltjes
wordt evenzeer in alle richtingen uitgeoefend, en een lichaam.