Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
162.
wordt, klimt de vloeistof door de drukking der lucht op E in
Fig. 93.
de buis. Is de vloeistof van zoodanigen aard,
dat het gevaarlijk of onaangenaam zou zijn,
indien zij in den mond geraakte, dan kan men die
opzuigen door eene zijdelings aangebrachte buis
AH, zooals in fig. 93 is voorgesteld. Houdt men
met den vinger de opening C gesloten, dan
stijgt het vocht in D; zoodra het boven in de
buis is gekomen, trekt men mond en vinger
terug, en de uitvloeijing begint.
89. Flesch van Mariotte. — Doorde flesch
van Mariotte verstaat men eene gewone flesch,
in welker wand eenige nauwe door stopjes ge-
sloten openingen A, B, C, (Fig. 94) zijn gemaakt; door de kurk
gaat eene opene glazen buis, die meer of minder diep in het water
kan gedompeld worden, waarmede de
flesch gevuld is. Stellen wij, dat de
flesch en de buis GL geheel gevuld
zijn, en dat nu B geopend wordt; het
water zal er uitstroomen, totdat de
vloeistof in de buis staat tot een punt
E even hoog als B gelegen; alsdan is
de drukking bij B, zoowel als bij E,
gelijk aan de drukking van de buiten-
lucht, en er bestaat dus geen enkele
reden meer, waarom de vloeistof zou
uitvloeijen, daar in den toestand van
evenwicht de hydrostatische drukking
bij alle vochtdeeltjes, die zich in eene zelfde horizontale laag be-
vinden, even groot moet zijn.
Opent men A, na B gesloten te hebben, dan ziet men bij A
luchtbellen binnenkomen en zich boven in de flesch verzamelen,
terwijl het water in de buis GL klimt, totdat het in deze even
hoog staat als de opening A. Dit komt, omdat door het openen
van A alle vochtdeeltjes, even hoog als A gelegen, eene drukking
hebben gekregen, gelijk aan die der buitenlucht; de bovenopper-
vlakte van de vloeistof in de buis tracht zich dus ook tot eene