Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
160.
van zamengeperste lucht rust. Zij bestaat uit eene buis van den
in tig. 90 afgebeelden vorm; de waterkolom ABC drukt de lucht
Fig. 91.
in de buis D te zamen, en de drukking
van deze zamengeperste lucht op de opper-
vlakte van het water in E doet het bij P
nitspringen, zelfs hooger dan de oppervlakte
van het water in A; want daar de drukking
der lucht op C en E dezelfde is, zoo is het
juist alsof zich boven E nog eene waterkolom
Am bevond. De lucht in D dient dus eigen-
lijk slechts om de drukking van die kolom
onveranderd van C naar het hooger gelegen
punt E over te brengen.
Men kan de fontein van Hero ook sier-
lijker inrichten, zooals bijv. in fig. 91 is
voorgesteld. De bak A komt overeen met
den trechter A van fig. 90, de buis B reikt
tot onder in het benedenste vat en Iaat het
water uit A door; de buis D verbindt de
luclit iu het benedenste vat met die in het
bovenste, terwijl het water uit dit door de
buis F opspringt.
88. Hevel. — De hevel is eene omgebo-
gene buis, welker beide uiteinden in twee
verschillende vaten gedompeld zijn. Heeft
men de buis, alvorens ze in de beide vaten
te plaatsen, met de vloeistof gevuld, dan zal deze door den hevel
wit het vat, waarin zij het hoogste staat, stroomen naar het andere,
totdat de waterspiegel in beide even hoog is. De reden hiervan
laat zich aldus aantoonen. Op de oppervlakte der vloeistof in A
(Fig. 92), zoowel als op die in B, werkt de drukking der lucht;
beschouwt men nu een vochtdeeltje in de buis bij C, dan zullen
op dit twee krachten werken; in de richting CG onder\indt het
eene drukking, gelijk aan die van den dampkring, verminderd met
eene waterkolom DE; in de tegenovergestelde richting CD daaren-
tegen eene drukking, aangewezen door de luchtdrukking verminderd
met eene waterkolom GH. Het verschil dezer krachten is gelijk