Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
158.
voor het leven noodig. Niet alle sterven echter even schielijk; visschen
leven veel langer in sterk verdunde lucht, dan vogels of zoogdieren.
Houdt men de hand op het in fig. 88 afgebeelde glas, na er de
blaas afgenomen te hebben, dan zal men, na weinige slagen met de
luchtpomp gedaan te hebben, de hand niet meer kunnen wegnemen
wegens de drukking der buitenlucht. Bovendien zal het gedeelte
van de hand, dat met de verdunde lucht in aanraking is, door de
spanning der lucht, die zich binnen in het weefsel bevindt, sterk
opzwellen, en zal er zelfs, indien men de verdunning voortzet,
bloed door de poriën van de huid naar buiten dringen.
86. Lucht-perspomp. — Even als men zich van de luchtpomp
bedient om de lucht in eene bepaalde ruimte te verdunnen, kan
men een dergelijken toestel gebruiken om de lucht in eene bepaalde
ruimte zamen te persen. Een lucht-perspomp kan dezelfde inrich-
ting hebben als een luchtpomp, mits slechts de kleppen zich juist
in tegenovergestelde richting openen, zoodat die in den zuiger ge-
sloten blijft bij de nederwaartsche beweging, doch bij de opwaart-
sche zich opent door de drukking der buitenlucht, terwijl bij die
in den bodem juist het tegenovergestelde plaats heeft als bij de
luchtpomp. Heeft men een luchtpomp met kraan, zooals de in
üg. 79 afgebeelde, dan is het voldoende de kraan in een anderen
stand te plaatsen, om haar in een perspomp te veranderen. Bij
de daar afgebeelde behoeft men slechts de kraan halfom te draaijen,
en de staaf MN dus aan het andere uiteinde van het staaQe ah
vast te maken, om haar in een perspomp te veranderen. Daar bij
luchtpompen met kleppen deze verandering niet zoo gemakkelijk
geschieden kan, zijn die met kranen te verkiezen, indien men er
zoodanig dubbel gebruik van wenscht te maken. Het vat, waarin
men de lucht wil zamenpersen, moet stevig aan de buis C verbon-
den zijn, daar het anders door de spanning der zamengeperste lucht
terstond zou opgelicht worden.
De graad van zamendrukking kan gemakkelijk worden bepaald.
Is V het volume der ruimte, waarin de lucht wordt zamengeperst,
en V dat van den cilinder, dan komt er met eiken slag een volume
V bij; na n slagen is het volume dus van V aangegroeid tot V-f nv
en de spanning derhalve van P tot ^ vermeerderd.