Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
153.
beneden gedrukt, dan sluit zich de lucht in den bodem, en de lucht,
die zich in het kanaal mpn bevindt, blijft er in. In dezen stand
dient de cilinder B eigenlijk alleen om de lucht van de klok naar
A over te brengen; in dezen laatsten verzamelt zich de lucht tot
<lat zij kracht genoeg verkrijgt om de klep op te lichten. Men kan
dit duidelijk hooren, wanneer men den toestel in beweging brengt;
na verloop van eenigen tijd geschiedt dit eerst om de twee of drie
slagen, totdat eindelijk de klep niet meer wordt opgelicht; dit zal
het geval zijn, wanneer de drukking der lucht, die zich in mpn be-
vindt, niet aanzienlijker is dan die in de klok. De verdunning kan
dan niet verder gaan. De drukking van de lucht in de schadelijke
ruimte wordt, wanneer van de kraan van Babinet geen gebruik wordt
gemaakt, aangeduidt door-^P; daar nu echter de lucht, in die
ruimte u aanwezig, zich weder zal kunnen verspreiden over de
ruimte v van den cilinder, zal de grens der verdunning bij den
verbeterden toestel worden aangewezen door -^x — P
of - _- P,
Fig. 85.
V V ü2
Wanneer men in groote ruimten
de lucht aanzienlijk moet verdunnen
en dus een krachtig werkende lucht-
pomp noodig heeft, maakt men tegen-
woordig veel gebruik van die van
Bianchi, die geheel van gegoten metaal
gemaakt is en een zeergrooten cilinder
heeft. Hetgeen deze werktuigen echter
van de andere onderscheidt, is de
inrichting van den cilinder, welke
zoodanig is, dat daarmede dezelfde
werking wordt verkregen als wanneer
er, zooals in fig. 82, twee cilinders
zijn. Zonder den geheelen toestel van
Bianchi te beschrijven, zullen wij
nogtans het beginsel, waarop de
werking rust, duidelijk maken. In
den cilinder A (Fig. 85) beweegt zich
een zuiger, waarvan de steel hol en
van onderen met een klep B voorzien