Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
143.
geheele ruimte verspreidt, als of het andere er niet in tegenwoordig
was. Brengt men twee even groote glazen bollen, met verschillende
gassen gevuld, met elkander in verbinding, dan neemt elk gas
eene tweemaal grootere ruimte in en verkrijgt dus eene tweemaal
kleinere drukking. Wil men nu de gezamenlijke spankracht van
beide aanduiden, dan moet men natuurlijk de som van de span-
krachten van elk der twee gassen nemen; in dit geval zal dus
door de vermenging van twee even groote volumes van twee ver-
schillende, doch gelijke drukking uitoefenende gassen de spankracht
geen verandering hebben ondergaan. Deze eigenschap kan nog
algemeener aldus worden uitgedrukt: bij vermenging van gas-
sen, die geen scheikundige werking op elkander uitoe-
fenen, is de spankracht van het mengsel gelijk aan de
som der spankrachten, welke elkgas zoubezitten,indien
het alleen de geheele ruimte innam.
83. Manometers. — Het is dikwijls noodig de spankracht
van gassen of dampen nauwkeurig te kunnen bepalen; de wet van
Fig. 70.
Mariotte geeft daartoe de middelen aan de hand;
de toestellen, welke die spanning aanwijzen,
worden manometers genoemd.
De in fig. 76 afgebeelde toestel, bekend onder
den naam van manometer, met zamenge-
perste lucht, bestaat uit eene van boven gesloten
stevige glazen buis, welker benedenste uiteinde
in een luchtdicht gesloten bakje met kwikzilver
gedompeld is; eene buis A is bestemd om de
ruimte boven het kwikzilver in het bakje in
gemeenschap te brengen met de ruimte, waarin
zich het gas of de damp bevindt, waarvan men
de spankracht wil bepalen. In de glazen buis B
bevindt zich lucht; wordt de ruimte in het bakje
met de buitenlucht in verbinding gebracht, dan
zal het kwikzilver in de buis een bepaalden stand
aannemen; gewoonlijk richt men het zoo in, dat
het kwikzilver dan in de buis en in het bakje
even hoog staat. Is de spankracht van het gas
nu zoodanig, dat het kwikzilver tot de halve