Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
139.
weder, veranderlijk, regen of wind, sterke regen of
wind, storm aangeteekend. Het woord veranderlijk staat
dan bij den gemiddelden barometerstand van 761 millimeter 1) en
de andere daarboven en daaronder.
Men beschouwt den barometer dikwijls als een werktuig, waar-
door het weer vooruit aangewezen of voorspeld wordt. De kennis
Eig. 74.
rtt
aangaande het verband tusschen de ver-
anderingen van den barometerstand en het
weer, dat volgen moet, is nog zoo gering,
dat men hiervoor geen vaste regels kan
opgeven. Alleen wanneer men den stand
van deu barometer in verband brengt met
de richting en de kracht van den wind en
met den vochtigheidstoestand van den damp-
kring, kan men tot enkele resultaten komen,
die eenige waarschijnlijkheid hebben.
81. Wet van Mariotte. — Uit de proef
met het pompje (72), waardoor de span-
kracht van de lucht wordt aangetoond,
blijkt dat die kracht grooter wordt, als
de lucht tot kleiner volume wordt zamen-
geperst. Wij zullen nu de betrekking
nagaan, die er bestaat tusschen die druk-
king en het volume.
Wij nemen te dien einde eene lange
omgebogen buis BC (Fig. 74), waarvan de
korte arm AB bij B luchtdicht gesloten is,
en bevestigen die in verticalen stand op een
plankje, die zoowel bij den korten als bij
den langen arm in centimeters verdeeld is;
aan beide kanten moet het nulpunt even
1) Ia de plaats, waar de barometer opgehangen wordt, veel hooger
gelegen dan de oppervlakte der zee, dan mag men dit niet buiten rekening
laten. Te Maastricht bijv., dat ruim 50 meter booger ligt, is de gemid-
delde barometerstand nagenoeg 5 mm. lager, dns 756 mm. Het woord
veranderlijk zon dua daar bij dat cijfer moeten geschreven staan.