Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
BIBLinTR:-.^
INLEIDING.
1. Natuur, natuurkundige wetenschap, — Door natuur
verstaan wij gewoonlijk zoowel de lichamen die ons omringen, als
de verschijnselen, die wij daaraan met behulp onzer zintuigen
waarnemen. De natuurkundige wetenschap houdt zich dus in de
eerste plaats bezig met lichamen, dat is, met datgene. wat
een gedeelte der onbegrensde ruimte inneemt; in de tweede plaats
met verse h ij nselen, of de veranderingen welke de lichamen
ondergaan; van deze tracht zij het onderlinge verband en ook, zoo
mogelijk, de oorzaken op te sporen.
2. Indeeling, — De groote verscheidenheid, die men zoowel
bij de lichamen als in hunne verschijnselen opmerkt, wijst als van
zelf de noodzakelijkheid aan, om het uitgebreid gebied der natuur-
kundige wetenschap in onderdeelen te splitsen. Men verdeelt haar
gewoonlijk in twee groote afdeelingen, waarvan de eerste zich tot
doel stelt, de in de natuur voorkomende lichamen te beschrijven,
naar hunne eigenaardige eigenschappen in groepen te verdeelen, en
deze groepen te benoemen en te leeren onderscheiden. Deze is dus
eigenlijk eene natuurbeschrijving en wordt gewoonlijk
natuurlijke geschiedenis genoemd.
De andere afdeeling houdt zich bezig met de krachten, die in de
lichamen werken, en tracht de wetten op te sporen, volgens welke
de verschijnselen door de krachten worden voortgebracht. Deze
laatste afdeeling, die men in het algemeen natuurkunde noemt,
moet echter nogmaals in onderdeelen gesplitst worden. Vooreerst
beschouwt men de verklaring der verschijnselen, die met het leven
1