Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
133.
Bij zeer nauwkeurige werktuigen is de schaal in Iialve millimeters
verdeeld en is bovendien aan de schuif een nonius aangebracht,
waardoor men de hoogte der kwikkolom tot 0,05, 0,02 of zelfs wel
0,01 mm. kan ailezen; in dat geval bevinden zich gewoonlijk kleine
vergrootglazen of mikroskopen bij A en B, waarvan het ecue
onveranderlijk op het nulpunt der schaal gericht is, terwijl het
andere met de schuif met den nonius op en neer bewogen kan worden.
De meeste barometers, waarvan men zich in het dagelijksch
leven bedient, zijn, even als de hevel-barometers, van onderen
omgebogen, doch de korte arm eindigt in een wijder, veelal peer-
vormig vat; rijzingen of dalingen van het kwikzilver in den langen
arm zullen dus slechts geringen invloed uitoefenen op den stand
van het kwikzilver in den wijderen korten arm. Daar echter de
schaal vast is en dus het nulpunt slechts overeenkomt met den
gemiddelden stand van het kwikzilver in den korten arui, zijn
deze evenmin als de gewone bak-barometers voor nauwkeurige
waarneming geschikt.
Fig. 71. Somtijds treft men onder den naam van weerglas
ook nog oudere barometers aan, die met een wijzer
voorzien zijn. Bij deze is om de as O (Fig. 71) aan den
wijzer een koord geslagen, aan welks eene uiteinde
zich een stalen gewichtje bevindt, dat op het kwik-
zilver in den korten arm drijft, terwijl aan het andere
uiteinde een gewichtje P bevestigd is, dat iets lichter is.
Daalt nu het kwikzilver in de lange buis, dan klimt
het in den korten arm juist evenveel, wanneer namelijk
beide even wijd zijn. Het gewichtje gaat dan mede
naar boven, en door de zwaarte van P draait de wijzer
linksom. Evenzoo zal eene rijzing van den barometer
eene tegenovergestelde beweging van den wijzer ten
gevolge hebben. De geheele toestel is doorgaans in
een soort van kastje ingesloten; alleen de wijzer is
'zichtbaar.
79. Aneroïde-barometer; barometer van Bour-
don. — Bij de hierboven beschreven barometers wordt
de drukking der lucht steeds aangewezen door de
hoogte eener kwikkolom. Men kan hare veranderingen