Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
129.
Fig. 67.
De eenvoudigste bak-barometers hebben doorgaans den vorm
van fig. 67. De buis is op een houten plankje bevestigd; haar bene-
denste uiteinde is onder de oppervlakte jrjg (jg
van het kwikzilver in het bakje m gedom-
peld, dat, om stof en vuiligheid verwijderd
te houden, van boven gesloten is; alleen
door eene opening a kan de lucht vrij
hare drukking op de oppervlakte van het
kwikzilver uitoefenen. In plaats van eene
geheel van onderen af verdeelde schaal,
is slechts eene in centimeters en onder-
deelen verdeelde plaat op het plankje
bevestigd, ter hoogte waar zich door-
gaans de bovenste rand van de kwik-
kolom bevindt. De cijfers zijn zoodanig
bij de verdeelingen geplaatst, dat zij den
afstand aanduiden boven den gemiddel-
den stand van het kwikzilver in het
bakje. Men zal evenwel met zoodanig
werktuig geene nauwkeurige waarne-
mingen kunnen doen, daar bij een
hoogeren of lageren stand van den
barometer het nulpunt van de schaal
niet meer overeenkomt met dc opper-
vlakte van het kwikzilver in den bak.
Om in dit gebrek te voorzien, heeft
Fortin aan denbak-barometerdegedaante
gegeven, die in fig. 68 is voorgesteld;
hij heeft dien bovendien zoodanig inge-
richt, dat hij gemakkelijk kan vervoerd
en dus als reis-barometer gebruikt wor-
den. De glazen buis is geheel in eene koperen buis ingesloten, waarin
alleen bij B, ter hoogte waar zich het bovenste gedeelte van de kwik-
kolom doorgaans bevindt, aan twee tegenovergestelde kanten
spleten gemaakt zijn, door welke men hare oppervlakte duidelijk
kan zien. Ter zijde zijn verdeelingen aangebracht; eene schuif A
wordt zoodanig geplaatst, dat men haren onderkant juist gelijk
met den bovenrand van de kwikkolom ziet. Doorgaans is aan
9