Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
126.
is zij langer dan 76 centimeter, dan blijft eene kwikkolom van
ongeveer 76 centimeter daarin staan, terwijl boven deze bij A eene
ledige ruimte overblijft. De oorzaak van dat verschijnsel is alleen
Fig. 66.
de drukking der lucht. Volgens
de wetten van het evenwicht van
vloeistoffen moeten alle vocht-
deeltjes, in eene zelfde horizontale
laag gelegen, eene gelijke druk-
king ondervinden; die, welke zich
aan de oppervlakte van het kwik-
zilver in den bak bevinden,
ondervinden de drukking der
lucht; die, welke in dezelfde laag
binnen in de buis gelegen zijn,
worden door de kwikkolom ge-
drukt; daar nu deze beide druk-
kingen even groot moeten zijn,
zal de drukking der lucht gelijk
zijn aan die van eene kwikkolom
van 76 cm. Daar het soortelijk
gewicht van kwikzilver 13,598 is,
zal derhalve elke vierkante centi-
meter eene drukking ondervinden
van 1,033 kilogram.
Men doet deze proef gewoonlijk
met kwikzilver, omdat dit de
zwaarste der bekende vloeistoffen
is en dus de kolom, die even-
wicht maakt met de luchtdrukking, kleiner zal zijn dan wanneer
men een ander vocht neemt. Had men water genomen, dan zou
eene 13,598 maal grootere kolom, dus van 10,33 meter, noodig zijn
om met de drukking der lucht evenwicht te maken, en men zou
dus eene buis van m^instens IOV2 meter moeten hebben om dit
verschijnsel aan te wijzen.
Men neemt den nagenoeg standvastigen druk van de lucht aan
de oppervlakte der aarde dikwijls als eenheid aan, wanneer men
aanzienlijke drukkingen, onverschillig hoe zij worden uitgeoefend,
op eene eenvoudige wijze wil uitdrukken. Gewoonlijk noemt men