Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
124.
aan het benedenste uiteinde gesloten is en waarin een nauwsluitende
zuiger gestoken is. Drukt men op den knop van den zuiger, dan
zal de lucht, die zich in A bevindt, zamengedrukt worden; maar
zoodra men den zuiger loslaat, wordt deze door de lucht, die zich
ontspant, weder naar het open uiteinde van de buis teruggedreven.
Men kan bij deze proel' tevens opmerken, dat er door de zamen-
I)ersing der lucht warmte ontstaat; ook op dit verschijnsel komen
wij later bij de behandeling der warmteleer terug.
Den naam van dampen geeft men doorgaans aan die gassen,
welke zich ontwikkelen van lichamen, die in den gewonen toestand
vloeibaar of vast zijn; de belangrijkste zijn die van water, alcohol,
aether, jodium, kwikzilver.
73. Voorwaarden van evenwicht bij gassen. — Even als
bij de vloeistoffen zijn er ook bij de gasvormige lichamen eenige
algemeene voorwaarden van evenwicht, die voor beide dezelfde
zijn, omdat zij op een zelfde beginsel, de beweeglijkheid der
deeltjes gegrond zijn. Bij gassen namelijk zal, even als
bij vloeistoffen, eene drukking, aan enkele moleculen
medegedeeld, gelijkelijk in alle richtingen voort-
geplant worden.
Even als bij de vloeistoffen (51) geldt dus ook bij de gassen
de wet van Pascal, en is derhalve de drukking evenredig
aan de gedrukte oppervlakte.
In de tweede plaats gelden voor de gassen de voor de vloeistoffen
vermelde wetten voor de drukking op de zijwanden, namelijk dat
tegen elk punt van den z ij wand eener ruimte, ge-
vuld met gas, dat aan zekere drukking is onder-
worpen, in den evenwichtstoestand eene normale
drukking wordt uitgeoefend, en dat de resultante der
drukkingen, op een gebogen wand eener met gas ge-
vulde ruimte uitgeoefend, juist gelijk is aan die,
welke op den vlakken wand zou worden uitgeoefend,
welke den gebogen wand kan vervangen.
De overeenkomst tusschen gassen en vloeistoffen is oorzaak,
dat men vroeger veelal aan beide dezen laatsten naam gaf;
men onderscheidde ze dau in veerkrachtige en drupvormige vloei-
stoffen.