Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
119.
achtereenvolgende oogenblikken door de opening gevloeid zijn, zal
des te grooter worden, naarmate zij zich verder van de opening
verwijderen, en de straal moet daardoor eene eenigszins kegel-
vormige gedaante verkrijgen. Het verschil in snelheid is echter
voor het doorschijnende gedeelte van den straal nog gering, zoodat
Fig 61 Fig 62 ^^^ afwijking van den zuiver cilindrischen
vorm alleen bij zeer nauwkeurige waarneming
merkbaar is.
Even als een verticaal naar beneden gerichte
waterstraal eene geringe vernauwing ondergaat,
zal ook een verticaal naar boven gespoten straal
eene verbreeding ondergaan. Bij een zoodanigen
is eveneens het eerste gedeelte doorschijnend, het
volgende troebel. Üe buiken en knoopen vormen
zich ook hier, ofschoon niet zoo duidelijk als bij
den naar beneden gerichten straal. Bij een straal,
uit eene opening in een verticalen of schuinen
wand voortkomende, worden dezelfde verschijn-
selen waargenomen, hoewel hij dan doorde werking
der zwaartekracht de gedaante van eene parabool
aanneemt. Dat in geen dezer gevallen de lucht
invloed uitoefent op de verschijnselen, blijkt
daaruit, dat zij zich in het luchtledige eveneens
voordoen.
Heeft de opening eene andere dan eene cirkel-
vormige gedaante, dan zal de vorm van den straal
ook verschillend zijn. Wij kunnen evenwel hier-
omtrent niet in bijzonderheden treden.
Bij een verticaal naar boven gerichten straal zullen de neerval-
lende druppels de opgaande in hunne beweging belemmeren en dus
veroorzaken, dat de straal niet zoo hoog komt, als volgens de wet
van Torricelli zou moeten geschieden; de tegenstand, dien de vocht-
deeltjes aan de opening ondervinden, werkt ook vertragend,zoodat
het onmogelijk is den straal* alleen door de hydrostatische drukking
even hoog te laten opspringen, als de vloeistof binnen in het vat
staat. Onder de gunstigste omstandigheden zal de hoogte van den
straal 0,9 van die van den waterspiegel bedragen. Men kan zich
van den invloed der neervallende waterdeeltjes overtuigen, door