Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
INHOUD.
BlaOz.
08. Zamentrekking van den straal 116
69. Gedaante van den straal. . . 118
70. Uitstrooming door pijpen . . 120
71. Beweging van vloeistoffen in
lange buizen..........121
H. Evenwicht van gassen.
72. Spankracht van gassen. . . . 123
73. Voorwaarden van evenwicht
bij gassen...........124
74. Zwaarte der lucht......125
75. Drukking der lucht.....125
76. Barometer...........128
77. Bak-barometers........128
78. Hevel-barometers.......131
79. Aneroïde-barometer; barome-
ter van Bourdon.......133
80. Dampkring; veranderingen
van den barometerstand . . . 136
81. Wet van Mariotte......139
82. Spankracht van mengsels van
ga«;sen.............142
83. Manometers..........143
84. Luchtpomp..........146
85. Eenige proeven met de lucht-
pomp..............156
86. Luchtperspomp........158
87. Hero's flesch en Hero's fon-
tein...............159
88. Hevel.............160
89. Flesch van Mariotte.....162
90. Zuigpomp...........163
91. en perspomp......165
92. Brandspuit...........166
93. Hydrostatische pers......167
94. Soortelijk gewicht van gas-
sen...............169
95. Gewichtsverlies van licha-
men in de lucht.......170
96. Luchtballon..........171
I. Beweging van gassen.
97. Uitstroomingssnelheid van
gassen.............175
98. Zijdelingsche drukking van
uitstroomende gassen.....177
Bladz.
99. Reactie van uitstroomende
gassen............178
100. Gashouders..........178
101. Blaasbalg...........180
HOOFDSTUK in.
Moleculaire werkingen.
A. Vaste lichamen.
102. Aard der moleculaire krach
ten.............
103. Cohaesie..........
104. Veerkracht, uitrekking, za
mendrukking, wringkracht
105. Adhaesie..........
106. Kristallen..........
107. Kristalstelsels........
B. Vloeistoffen.
108.
Veerkracht en zamendruk
baarheid van vloeistoffen.
109. Cohaesie bij vloeistoffen .
110. Adhaesie tusschen vloeistof
fen en vaste lichamen .
111. Bolvormige gedaante ^
vloeistoffen........
112. Moleculaire drukking bi
vloeistoffen........
113. Moleculaire werking bij d
vorming van vochtstralen.
114. Capillaire verschijnselen .
115. Wetten der capillaire ver
schijnselen........
116. Moleculaire werking tus
schen verschillende vochten
diffusie, osmose ......
182
182
183
186
188
190
193
194
195
196
197
200
201
209
211
C. Gassen.
215
117. Diffusie van gassen . .
118. Moleculaire werking tus-
schen vloeistoffen en gassen. 216
119. Moleculaire werking tus-
schen vaste lichamen en
gassen.
216