Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
113.
G. Hydrodynamica.
66. Snelheid van uitstrooming van vloeistoffen; wet van
Torricelli. — Wanneer in den wand van een vat, waarin zich
eene vloeistof bevindt, eene opening wordt gemaakt, dan zal die
vloeistof er uit stroomen, want de deeltjes, die vroeger tegen den
wand eene zekere drukking uitoefenden, worden, indien dat gedeelte
van den wand is weggenomen, niet meer tegengehouden; het even-
wicht is dus verbroken en er ontstaat beweging. De snelheid dezer
beweging, veroorzaakt door de drukking der vochtdeeltjes, zal
aanzienlijker wezen, als die deeltjes op elkander eene grootere
drukking uitoefenen, dat is, wanneer de opening zich dieper be-
neden den waterspiegel bevindt. De betrekking, die bestaat tusschen
de hoogte van de vloeistof boven de opening en de snelheid waar-
mede zij uitvloeit, wordt aldus gevonden.
Een vat (Fig. 57), in welks bodem eene opening
cd is gemaakt, is tot p met eene vloeistof gevuld.
Wanneer het kleine laagje ahdc, dat zicli boven
de opening bevindt, enkel door zijn eigen ge-
wicht viel, dan zou het, als het de opening
verliet, de snelheid verkregen hebben van een
vrij vallend lichaam, dat van a tot c is gevallen;
als dus ac = h' gesteld wordt, zou deze snel-
heid door de formule K' 'igh' uitgedrukt worden
(37). De vochtdeeltjes in ahdc zijn echter niet alleen door hun eigen
gewicht gevallen, maar door de drukking, welke de geheele kolom
pqdc veroorzaakt; de kracht, die oorzaak van deze beweging is,
zal dus evenveelmaal grooter zijn, als ac in/)c begrepen is; de
waarde van g moet dus evenveelmaal grooter genomen en derhalve,
als pc — h gesteld wordt, door vervangen worden. De uit-
stroomingssnelheid wordt dus r = 2. —. gh' = 'igh. Zij is
dus even groot als de snelheid van een lichaam, dat vrij
gevallen is van eene hoogte, gelijk aan die van den
waterspiegel boven de opening; even als deze is zij dus
evenredig aan den vierkantswortel uit die hoogte. Men
8