Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ill
zuivere watervrije alcohol in de vloeistof bevat is; men geeft er dan
den naam van alco lometer aan. In watervrijen alcohol wijst
hij 100 aan, in water O, en in mengsels, hoeveel procent zuivere
alcohol zich in de vloeistof bevindt. Wijst de alcolometer bijv. 46
aan, dan houdt de vloeistof 46 deelen alcohol en 54 deelen water.
Voor het onderzoek van gedistilleerd zijn sedert 1863 in ons
land areometers voorgeschreven, overeenkomende met den hiervóór
beschreven volumeter; van Regeeringswege zijn tafels vastgesteld,
welke de procenten alcohol tot in tiende deelen aanwijzen. Volgens
die tafels komt watervrije alcohol bij eene temperatuur van 15° C
overeen met het cijfer 100.
65. Bepaling van het soortelijk gewicht door een
fleschje. — Behalve de beschreven methoden om het soortelijk
gewicht van vaste lichamen of vloeistoffen te bepalen, moeten wij
hier nog eene zeer eenvoudige methode vermelden, die echter niet
berust op de wet van Archimedes.
Men heeft een klein fleschje {Fig. 56) met een nauw sluitend,
Fig. 56. eenigszins kegelvormig afge3lei)cn stopje, dat
met eene zeer fijne opening voorzien is. Dit
fleschje wordt eerst ledig gewogen en daarna
gevuld met water. Om het volkomen te vullen,
giete men het tot den rand toe vol en plaatse
er dan het stopje op; het overvloedige water
zal dan ter zijde van het stopje en door
de fijne opening ontwijken. Gewoonlijk zal
bovenaan een druppel blijven zitten , dien men
^ dan afveegt. Vervolgens wordt het fleschje
~ met eene andere vloeistof gevuld en gewogen.
Aldus heeft men de gewichten van een bepaald volume der vloei-
stof en van een gelijk volume water bepaald; het quotient zal dus
het soortelijk gewicht aanduiden. Deze methode leidt tot zeer
juiste resultaten; Regnault heeft er zich van bediend om het soor-
telijk gewicht van kwikzilver met groote nauwkeurigheid te bepalen.
In de plaats van het hier beschreven fleschje kan men zich ook
bedienen van een wijdmondsfleschje, dat geheel gevuld en meteen
vlak geslepen glazen plaat zoodanig gesloten wordt, dat er zich
geen luchtbellen in bevinden.