Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
108
Fig. 55. Fahrenheit heel't voor de bepaling van het soortelijk
gewicht van vloeistoffen een dergelijken areometer
met standvastig volume uit glas vervaardigd, omdat
koper door sommige vloeistoffen aangetast wordt.
Hij heeft het onderste bakje C, dat voor zoodanige
bepaling niet noodig is, vervangen door een glazen
bolletje, met kwikzilver gevuld.
63. Areometers met standvastig gewicht. —
De vorm van deze soort van areometers, welke
dienen tot de bepaling van het soortelijk gewicht
van vloeistoffen, is doorgaans die van fig. 55. Zij
zijn geheel van glas vervaardigd en hol; onderin
bij A bevindt zich een weinig kwikzilver of eenige
hagelkorrels; B is bij sommige cilindervormig, bij
andere bolvormig, terwijl op de buis C, die van boven toege-
smolten is, verdeelingen zijn aangebracht, hetzij op de buis zelve,
hetzij op eene papieren schaal, die er in bevestigd is.
De eenvoudigste van deze soort van areometers is die van Gay-
Lussac, die gewoonlijk volumeter genoemd wordt. Bij het punt,
tot hetwelk hij in zuiver water zinkt, is het cijfer 100 geplaatst;
boven en beneden dit zijn verdeelingen aangebracht, op zoodanigen
afstand van elkander, dat het gedeelte der buis, tusschen twee
verdeelingen begrepen, bedraagt van het in zuiver water onder-
gedompelde volume. Daar de getallen dan het volume van het
ondergedompelde gedeelte aanwijzen, en de dichtheden zich omge-
keerd verhouden als die volumen, vindt men door deeling het
soortelijk gewicht. Het cijfer 120 duidt dus een soortelijk gewicht van
^^ — 0,83 aan ; dat van 75 een soortelijk gewicht van ^^ = 1,33.
120 ' /O
Deze areometer zal alleen dan nauwkeurige resultaten geven, als
de verdeelingen groot zijn; hij wordt dan echter door zijne lengte
lastig in het gebruik. Men gebruikt er daarom gewoonlijk twee ; de
een heeft het cijfer 100 boven aan en daaronder de kleinere getallen,
en dient voor vochten, zwaarder dan water; bij den anderen is het
cijfer 100 dicht bij den bol B geplaatst en daarboven de grootere
getallen, zoodat deze alleen voor lichtere vochten bruikbaar is.