Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
1
I N II O U 1).
Bladz.
Biadz.
HOOFDSTUK II.
E. Hydrostatica.
De zivaartelcracht.
A. Algemeene beschouwingen.
33. Aantrekkingskracht; zwaarte-
kracht; hare richting.....43
34. Gewicht.............45
35. Zwaartepunt...........46
3G. Evenwicht van zware lichamen 47
B. Wetten der zwaartekracht.
37. Wetten van den vrijen val. . 49
38. Hellend vlak van Galilei... 52
39. Toestel van Atwood......52
40. Eenparig vertraagde beweging 55
41. Beweging van een zwaar lichaam
langs een hellend vlak.....58
49. Beweging van voortgeworpen
lichamen.............59
C. Grootte der zwaartekracht.
43. Bepaling van de versnelling
der zwaartekracht met den toe-
stel van Atwood........61
44. Slinger.............61
45. Zamengestelde slinger.....64
46. Gebruik van den slinger tot
bepaling van de versnelling der
zwaartekracht..........66
47- Nadere aanwijzing der betrek-
king tusschen de statische en
dvnamischeeenheden van kracht 69
50. Inleiding............ 80
51. Hoofdbeginsel der hydrosta-
tica, gelijkheid van drukking.
Evenwicht van vloeistoffen
onder de werking der zwaar-
tekracht ............
53. Drukking op den bodem . .
54. Drukking op de zijv.anden .
55. Waterrad van Segner ....
56. Evenwicht van verschillende
vloeistoffen in één vat ....
57. Vaten, die gemeenschap met
elkander hebben .......
58- Drukking op ingedompelde
lichamen; wet van Archimedes
59. Evenwicht van ingedompelde
en drijvende lichamen ....
80
82
85
87
89
91
92
94
98
F. Bepaling van het soortelijk
gewicht.
60. Bepaling van het soortelijk
gewicht van vaste lichamen
en vloeistoften door hydrosta-
tische weging.........101
61. Areometers..........105
62. Areometers met standvastig
volume.............105
63. Areometers met standvastig
gewicht.............108
64. Bepaling van het soortelijk
gewicht door een fleschje . . 111
65. Soortelijk gewicht van eenige
vaste lichamen en vloeistoffen
bij 0°C, dat van water bij
4°C als eenheid aannemende . 112
G. Hydrodynamica.
D. Gewicht der lichamen.
48. Hefboom............69
49. Weegschaal...........72
66. Snelheid van uitstrooming
van vloeistoffen; wet van
Torricelli............113
67. Proeven tot bewijs van de
wet van Torricelli......115