Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
105
en d het soortelijk gewicht van de was, dan bepaalt men de op-
waartsche drukking , die het met was bedekte lichaam in het
water ondervindt; het soortelijk gewicht wordt dan, even als in
het voorgaande geval, berekend door de formule:
P P,
Bij de hydrostatische weging behoort men nauwkeurig acht te
geven op den warmtegraad der lichamen en der vloeistoffen. Wij
zullen later zien, dat de lichamen alle, doch niet alle evenzeer,
zich door de warmte uitzetten; hunne dichtheid moet dus in dezelfde
mate afnemen. Het water heeft zijne grootste dichtheid bij eene
temperatuur van nagenoeg 4' C., en het is bij die temperatuur,
dat zijn soortelijk gewicht als eenheid wordt aangenomen; voor
andere lichamen bepaalt men het doorgaans bij eene temperatuur
van O'. Eene herleiding voor het verschil in warmte zal in de meeste
gevallen, waarbij het op nauwkeurigheid aankomt, noodig zijn.
61. Areometers. — De bepaling van het soortelijk gewicht
van vloeistoffen kan ook geschieden door middel van een bijzonder
soort van werktuigen, die men areometers noemt en welker
gebruik eveneens op de wet van Archimedes rust. Het zijn toestellen
van een bepaalden vorm, die in eene vloeistof gedeeltelijk inzinken.
Men onderscheidt ze in twee soorten: 1® areometers, welke men in
verschillende vloeistoffen altijd even diep laat inzinken, door hun
gewicht grooter te maken, wanneer de vloeistof grootere dichtheid
heeft; 2° areometers, welker gewicht geen verandering ondergaat, en
die dus dieper inzinken naarmate de vloeistof, waarin zij drijven,
geringere dichtheid heeft. De eerste soort noemt men daarom
areometers met standvastig volume, de tweede soort
areometers met standvastig gewicht.
62. Areometers met standvastig volume. — Tot de areo-
meters met standvastig volume behoort die van Nicholson (1787),
in flg. 54 afgebeeld. B is een holle cilinder met twee kegels aan
de uiteinden, die doorgaans van dun koperblik vervaardigd is.
Bovenaan bevindt zich een dun staafje of steeltje met een schaaltje
A, en onderaan hangt aan een hengsel een bakje, in den vorm van