Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
103
voor het gewichtsverlies van zoodanig voorwerp in water 5 gram, in
A O
olijfolie 4,6, dan in het soortelijk gewicht van olijfolie == 0,92.
5
De hier vermelde methode om het soortelijk gewicht te bepalen
is in enkele gevallen niet geheel toepasselijk; dit zal het geval zijn
1*» bij lichamen, die in water oplosbaar zijn; bij lichamen lichter
dan water, en bij ])oreuse lichamen. Wij zullen echter middelen
aanwijzen om ook in die gevallen door hydrostatische weging het
soortelijk gewicht te bepalen.
Is het lichaam in water oplosbaar, dan gebruikt men eene andere
vloeistof, waarin het niet oplosbaar is, bijv. olie, alcohol, benzol,
of eene dergelijke, waarvan men vooraf het soortelijk gewicht bepaald
heeft. Is het gewicht van het lichaam P en bedraagt de opwaartsche
drukking, welke het, in de vloeistof gedompeld, ondervindt en die
even groot is als het gewicht van een gelijk volume der vloeistof,
p
p, dan is Sj = —- het soortelijk gewicht van het lichaam in be-
trekking tot die vloeistof. Is het soortelijk gewicht dier vloeistof
Sij dan is 8. = —, indien namelijk P, het gewicht van een gelijk
volume water voorstelt. Hieruit volgt voor het soortelijk gewicht
S van het lichaam:
p ^ Pl ~ Pi
Is het soortelijk gewicht van het te onderzoeken lichaam geringer
dan dat van water, dan zal het niet daarin ondergedompeld kunnen
worden. Men kan dan eene vloeistof nemen van geringere dichtheid
en het soortelijk gewicht ten opzichte daarvan bepalen. Bleu vindt
dan het soortelijk gewicht in betrekking tot water op dezelfde
wijze, als zoo even voor oplosbare stoffen. Is het \-aste lichaam
soortelijk lichter dan eenige vloeistof, die men bij de hand heeft,
dan kan men den volgenden weg inslaan. Men verbindt het lichaam
met een ander zwaar voorwerp, waarvan men het gewichtsverlies
in water afzonderlijk bepaalt; men bepaalt voorts het gewicht van
het te onderzoeken lichaam en het verlies van beide aan elkander
verbonden voorwerpen bij de weging in de vloeistof. Zij Pj het
gewicht en d het soortelijk gewicht van het bijgevoegde zwaar