Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
98
bodem komt en dus niet door zijn gewicht op den bodem en op
de schaal kan werken, wat zal er dan moeten gebeuren? Het
cilindertje verliest zooveel aan gewicht als de verplaatste vocht-
massa weegt; men zal dit bij de indompeling aanstonds kunnen
voelen; door die indompeling is echter het water in het glazen vat
gestegen; de verhooging van den waterspiegel heeft vermeerdering
van drukking op den bodem van het vat en op de schaal ten
gevolge, die derhalve aanstonds benedenwaarts zal gaan. Om het
evenwicht te herstellen, zou men op de andere schaal zooveel
gewicht moeten leggen als dat van de verplaatste vochtmassa, of
uit het vat juist zooveel vocht wegnemen, dat de waterspiegel weer
even hoog was als vóór de indompeling. Door de indompeling is
dus als 't ware een gedeelte van het gewicht van het lichaam op
de vloeistof overgegaan.
Houdt men het cilindertje niet in de hand, maar is het boven
aan de schaal bevestigd, op zoodanige wijze dat men het door
middel van een draad tot in de vloeistof kan laten zakken, dan
wordt het evenwicht niet verbroken. In het ophangpunt werkt
dan bij de indompeling eene kleinere kracht, maar op de schaal
eene juist evenveel grootere.
59. Evenwicht van ingedompelde en drijvende licha-
men. — De evenwichtstoestand van een ingedompeld homogeen
lichaam zal afhankelijk zijn van ziju eigen gewicht en van dat
der vochtmassa, welker plaats het inneemt. Is het lichaam zwaarder
dan de verplaatste vloeistof, dan zal de resultante dezer krachten
benedenwaarts gericht zijn, en het lichaam zal tot op den bodem
van het vat zinken. Is het juist even zwaar, dan zullen de beide
krachten elkander vernietigen, en het lichaam zal dus in eiken
stand in evenwicht zijn. Dit zal bijv. het geval zijn, wanneer men
225 deelen witte was met één deel vermiljoen goed dooreenmengt;
deze massa, onder water gedompeld, zal daarin zwevende blijven.
Is het lichaam daarentegen lichter dan het verplaatste water, zoodat
de opwaorts werkende kracht grooter is dan het gewicht, dan zal
de resultante dezer beide krachten ook naar boven gericht zijn, en
het lichaam zal zich dus naar boven bewegen, totdat het zich
gedeeltelijk buiten de vloeistof bevindt. Het zal eerst dan in
evenwicht zijn, als het gewicht van het geheele lichaam gelijk is