Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
94
en (lichtlieid der andere vloeistofzuil bij D, dan zal de drukking
van die zuil DC op de vierkante eenheid in C hd' bedragen. Daar
li en C gelijke drukking moeten ondervinden, moetwezen
en dus:
h ■ h' — d' : d,
dat is, de hoogten der vochtkolommen van twee vloei-
stoffen, gerekend van het horizontale vlak, dat met het
grensvlak zamenvalt, tot aan de oppervlakken, welke
in vaten, welke met elkander gemeenschap hebben,
evenwicht maken, zijn omgekeerd evenredig aan de
dichtheid der vloeistoffen. Zijn bijv. de twee vochten kwik-
zilver en water, waarvan het eerste een 13,6 maal grooter soortelijk
gewicht heeft dan het laatste, dan zal ook de kolom AB 13,6 maal
hooger zijn dan CD, beide gerekend van een horizontaal vlak,
gaande door het scheidingsvlak van liet kwikzilver en het water.
Men kan zich van deze eigenschap bedienen om de dichtheid
van vloeistorten te bepalen. Men behoeft daartoe slechts de hoogten
te meten van twee vochtkolommen, die in twee vaten, welke ge-
meenschap met elkander hebben, evenwicht met elkander maken;
daar de dichtheden omgekeerd evenredig moeten zijn aan de hoogten,
behoeft men slechts de dichtheid der eene vloeistof te kennen, om
onmiddellijk daaruit die der andere te kunnen afleiden. Wij zullen
echter weldra nauwkeuriger en eenvoudiger middelen leeren kennen
om hetzelfde doel te bereiken.
58. Drukking op ingedompelde lichamen; wet van
Archimedes. — Even als de deeltjes eener vloeistof op de wanden
van het vat, waarin zij zich bevindt, eene loodrechte drukking
uitoefenen, evenzoo zullen zij ook op een lichaam, dat van alle
zijden door die vloeistof omgeven is, eene drukking uitoefenen,
loodrecht op zijne oppervlakte gericht; en daar de drukking, die
de lager gelegen vochtdeeltjes ondervinden en uitoefenen, aanzien-
lijker is dan die der hooger liggende, zal de drukking op het
lichaam ook grooter zijn, naarmate het dieper ingedompeld is.
Neemt men eene blaas, met een gekleurd vocht gevuld en met eene
nauwe glazen buis verbonden, waarin het vocht dus klimt, als de
blaas gedrukt wordt, en houdt men deze in een vat of glas met