Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
92
Van dit verscliijnsel vindt men ook in de natuur de bevestiging.
Op vele plaatsen blijkt het water op eene grootere diepte eene
aanzienlijkere dichtheid te hebben dan aan de oppervlakte; die
verschillende dichtheid is in de meeste gevallen de oorzaak der
zeestroomingen. Ook aan den mond van de rivieren wordt ten-
gevolge van den vloed en de ebbe hetzelfde waargenomen.
57. Vaten, die gemeenschap met elkander hebben. —
Zijn in tig. 48 A en B twee vaten, welke door middel van het ge-
Fig. 48.

deelte C met elkander ge-
meenschap hebben, dan
moeten in den toestand van
evenwicht alle deeltjes, die
zich in de horizontale laag
JIN bevinden, eene gelijke
drukking ondervinden. Daar
deze drukking slechts afhan-
kelijk is van de vochtkolom,
die zich er boven bevindt, zullen, ingeval de vloeistof in beide gedeel-
ten A en B dezelfde is, de hoogten DM en EN gelijk moeten zijn.
De bovenste oppervlakten van de vloeistof moeten
dus in beide vaten, of zoo er meer zijn, in alle vaten, die
met elkander gemeenschap hebben, in hetzelfde horizon-
tale vlak gelegen zijn. Uit hetgeen vroeger is gezegd blijkt,
dat de vorm der vaten geen invloed hierop uitoefent; alleen bij
zeer nauwe buizen heeft, zoo als wij later zullen zien, eenige
afwijking van deze wet plaats.
Fig. 49.
Deze eigenschap vindt vele toepassingen. Een der eenvoudigste