Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
90
met water gevuld en laat men dan den gelieelen toestel op het
Fig. 4G. water drijven, dan zal, wanneer het
kraantje geopend wordt en de vloei-
stof er uitstroomt, terstond de ge-
lieele toestel zich op de oppervlakte
van het water in tegenovergestelde
richting bewegen. De reden laat zich
gemakkelijk aanwijzen. Zoolang de
kraan gesloten was, ondervonden de
tegenovergestelde wanden A en B ge-
lijke drukkingen; er waö dus even-
wicht en de toestel bleef in rust. Door
het maken van eene opening bij A
(het openen van de kraan) is een gedeelte van den wand bij A als
't ware weggenomen; de drukking van het water veroorzaakt nu
uitstroomiug, dat is beweging van het water; zij kan dus niet
tevens drukking blijven uitoefenen. De drukking op den wand bij
B wordt dus niet door eene tegenovergestelde drukking bij A in
Fig. 47.
evenwicht gehouden; zij zal dus
den geheelen toestel in bewe-
ging brengen. Het is dus slechts
in schijn eene reactie, die door
den uitstroomenden straal wordt
uitgeoefend.
Het waterrad van Segner (1743)
rust op hetzelfde beginsel. Het
bestaat uit een glazen of blik-
ken vat M (Fig. 47), dat van
onderen op eene fijne punt rust
en van boven met een staatje
voorzien is, zoodat het gemak-
kelijk om eene verticale as kan
draaijen; daarin bevindt zich
water, dat door twee of meer
van onderen daaraan bevestigde
met zijdelingsche openingen
voorziene buizen kan uitstroo-
men. Zoodra het water daaruit