Boekgegevens
Titel: Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Deel: Vierde stukje. Eerste klasse
Auteur: Schram, J.M.; Hermans, J.M.
Uitgave: Venlo: Wed. H.H. Uyttenbroeck, 1894
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8449
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201991
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek ten dienste van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 6 —
25. Een rechthoekig stuk land, 15 DM lang en 12
DM breed, wordt met boomen beplant, die
overal 5 M van den kant blijven. Hoeveel boo-
men kunnen op dit land staan, als zij ook on-
derling 5 M van elkander verwijderd zijn 1
§2.
1. Een winkelier heeft 2 partijen koffie gekocht van
gelijken prijs per KG, maar van verschillende
grootte. De waarde der eerste partij is f 144,
die der tweede f 152,64. "Was de eerste partij
6 KG zwaarder, en de tweede 6 KG lichter,
dan zouden beide partijen evenveel kosten. Hoe-
veel KG weegt iedere partij ?
2. A en B spelen. Vóór het spel had A 1 ^ maal zooveel
als B. Nadat A 3 cent gewonnen heeft, heeft
hij maal zooveel als B. Hoeveel cent had
ieder vóór het spel?
3. Een bierbrouwer mengt onder elkander: 25 HL
bier van f 8, 10 HL van zekeren prijs en 5 HL
water. Als 1 HL van het mengsel f 6,75 kost,
van welken prijs is dan het bier der tweede
soort ?
8| + X ^ -
■r
4. Bereken: -r>f - 0,625— "
5. Een manufacturier verkoopt voor f 600 laken.
Voor f 105 geeft hij het vierde deel der partij
min 7| M. Hoe groot was de partij ?
6. Als men van twee breuken, wier waarden aan
elkander gelijk zijn, de som der tellers deelt
door de som der noemers, krijgt men eene